[:swvar:icon:2:]
  Gezondheid en welzijn

  Omgaan met stress en burn-out

  DOELGROEP

  Personen die zelf te maken hebben met stress, zich ongemakkelijk voelen, maar ook medewerkers in een team, die collegae kunnen aanpakken en hun mogelijke stress helpen beperken, medewerkers die taken uitoefenen waarbij ze vaak onderhevig zijn aan stress (werkritme, agressie, beperkte mogelijkheden en middelen, …)

   

  DOELSTELLINGEN

  ■ Inzicht verwerven in het fenomeen stress – oorzaken – gevolgen – preventie
  ■ Leren haalbare doelen stellen, een gezonde dynamiek leren ontwikkelen
  ■ Het goed leren inschatten van de eigen mogelijkheden
  ■ Sociale werk gerelateerde aspecten inschatten en positief gebruiken
  ■ Leren omgaan met eigen stressreacties
  ■ Stress voor zichzelf leren voorkomen en beheersen

  INHOUD

  ■ Introductie oefening: creëren van verbinding en vertrouwen tussen deelnemers onderling en t.o.v. de lesgever
  ■ Wat is stress: Positieve versus negatieve stress
  ■ Duiding i.f.v. stress beleving
  ■ Overlevingsmechanismes: flight/ fight/ freeze
  ■ Cirkel van beïnvloeding + oefening
  ■ Draagkracht versus draaglast – wat is burn-out en hoe herkennen?
  ■ Oefening: energiegevers, energienemers, ontspanning, voldoening
  ■ Veerkracht: hoe ga ik om met tegenslagen?
  ■ Emoties / patronen/angsten: herkennen, bewustwording, hoe ga je ermee om? + oefening
  ■ Werken met affirmaties + inoefenen
  ■ Ademhaling: juist leren ademhalen om tot rust te komen
  ■ Visualisatie / meditatie: heilzaam voor een evenwichtig leven

   

  DUUR

  1 dag

   

  PRAKTISCHE INFO

  Voor meer info kan u ons telefonisch bereiken of contacteren via mail

   

  METHODIEK

  ■ Interactieve presentaties
  ■ Ontspanningsoefeningen en relaxatietechnieken -diverse praktische oefeningen
  ■ Ervaringsuitwisseling – groepsgesprekken  - dynamiek
  ■ Evaluatie en groepsgesprek