[:swvar:icon:2:]

  Annulatie van een opleiding

  Artikel 4 - OPLEIDINGEN en ANNULATIE

  Indien een termijn of data niet kunnen gerespecteerd worden, dient de klant Ergoteam hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. 

  Annulaties meer dan 14 werkdagen voor de aanvang van een opleiding zijn steeds kosteloos.

  Indien een klant een opleiding wenst te annuleren, dient dit schriftelijk te gebeuren, binnen de 14 dagen voor de aanvang van de opleiding. Indien de opleiding geannuleerd wordt minder dan 14 dagen voor de aanvang van de opleiding, zal 50 % van het bedrag worden aangerekend. Bij annulatie daags voor de opleiding of de dag zelf zal het integrale bedrag worden gefactureerd.

  Individuele inschrijvingen zullen niet worden terugbetaald zonder schriftelijke annulering uiterlijk 8 dagen voor de aanvang van de opleiding. 

  Ergoteam behoudt zich het recht voor open opleidingen te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij iedere andere onvoorziene omstandigheid. In dit geval zullen de deelnemers worden gewaarschuwd uiterlijk 2 dagen voor de aanvang van de opleiding. Het eventueel reeds betaalde bedrag zal integraal aan de kandidaat worden terugbetaald.

  Indien Ergoteam een opdracht in een bedrijf niet kan uitvoeren ingeval van overmacht, zal de integrale factuur m.b.t. deze opdracht worden terugbetaald. Ergoteam kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreeks of onrechtstreekse schade, voortvloeiend uit de niet-uitvoering van een opdracht. Er zal bijgevolg ook geen vordering tot vergoeding van schade kunnen worden ingesteld.