[:swvar:icon:2:]
  Gezondheid en welzijn

  Levensreddend handelen bij baby's en kinderen

  DOELGROEP

  Deze opleiding is gericht naar personen en organisaties die regelmatig met kinderen omgaan zoals: kinderdagverblijven, onthaalmoeders, basisscholen, evenementorganisatie, verenigingen en sportclubs.

   

  DOELSTELLINGEN

  ■ Kennis verwerven rond de richtlijnen van Basic Life Support (BLS)
  ■ Kunnen uitvoeren van klinische observatie, begrijpen wat er aan de hand is en de toestand van een slachtoffer kunnen beoordelen
  ■ Inzicht verkrijgen rond de controle van de vitale lichaamsfuncties (herkennen van ademhalingsstoornissen en hartstilstand)
  ■ Doelgericht en efficiënt kunnen handelen
  ■ Eerste hulp kunnen bieden in afwachting van de komst van gespecialiseerde diensten

  INHOUD

  Theoretische sessies
  ■ Basisprincipes en basisregels bij het verlenen van eerste hulp – richtlijnen BLS
  ■ Bouw en functie vitale functies: Zenuwstelsel, ademhalingsstelsel en bloedsomloop
  ■ Observatie van een slachtoffer - verwittigen van de hulpdiensten
  ■ Herkennen van bewustzijnsverlies, ademstilstand, circulatiestoornissen
  ■ Werking AED toestel

  Praktijkoefeningen
  ■ Reanimatie bij baby's en kleuters: beademing en hartmassage
  ■ Gebruik van de AED toestel
  ■ Eerste hulp bij verslikking en verstikking

   

  DUUR

  1/2 dag

  PRAKTISCHE INFO

  Het is wenselijk dat men zich voorziet van
  ■ Stylo
  ■ Comfortabele kledij

   

  METHODIEK

  ■ Interactieve theoretische sessies
  ■ PPT presentaties met diverse voorbeelden (theorie wordt gekoppeld aan praktijk)
  ■ Demonstraties en praktijkoefeningen met aangepast didactisch materiaal : reanimatiepop, AED toestel,  …
  ■ Evaluatie en groepsgesprek