[:swvar:icon:2:]
  Gezondheid en welzijn

  Gebruik van AED tijdens reanimatie

  DOELGROEP

  Deze opleiding richt zich naar iedereen die eerste hulp moet kunnen bieden ingeval van incidenten of ongevallen. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

   

  DOELSTELLINGEN

  ■ Begrijpen wat er aan de hand is, middels eenvoudige klinische observatie
  ■ Toestand van een slachtoffer beoordelen – vaststellingen
  ■ Vitale lichaamsfuncties kunnen observeren en controleren 
  ■ Doelgericht en efficiënt kunnen handelen
  ■ Technische aspecten van het AED-toestel en richtlijnen voor veilig gebruik
  ■ Eerste hulp kunnen bieden in afwachting van de komst van gespecialiseerde diensten

  INHOUD

  Theoretische sessies
  ■ Basisprincipes en basisregels bij het verlenen van eerste hulp – richtlijnen BLS
  ■ Bouw en functie vitale functies: Zenuwstelsel, ademhalingsstelsel en bloedsomloop
  ■ Observatie van een slachtoffer - verwittigen van de hulpdiensten
  ■ Werking AED toestel

  Praktijkoefeningen
  ■ Reanimatie: beademing en hartmassage
  ■ Gebruik van de AED toestel
  ■ Stabilisatie van het slachtoffer in afwachting van de komst van de medische hulpdienst

   

  DUUR

  1/2 dag

   

  PRAKTISCHE INFO

  Het is wenselijk dat men zich voorziet van
  ■ Stylo
  ■ Comfortabele kledij

   

  METHODIEK

  ■ Interactieve theoretische sessies
  ■ PPT presentaties met diverse voorbeelden (theorie wordt gekoppeld aan praktijk)
  ■ Demonstraties en praktijkoefeningen met aangepast didactisch materiaal : reanimatiepop, AED toestel, …
  ■ Evaluatie en groepsgesprek