[:swvar:icon:2:]
  Gezondheid en welzijn

  EHBO-Opfrismodule

  DOELGROEP

  Deze opleiding richt zich naar medewerkers binnen de onderneming, die verantwoordelijkheid dragen voor de eerste hulp ingeval van incidenten of ongevallen. Zij moeten in staat zijn basis hulpverlening te verrichten. Men heeft reeds enige kennis rond EHBO technieken. 

   

  DOELSTELLINGEN

  ■ Begrijpen wat er aan de hand is, middels eenvoudige klinische observatie
  ■ Toestand van een slachtoffer beoordelen – vaststellingen
  ■ Doelgericht en efficiënt kunnen handelen
  ■ Eerste hulp kunnen bieden in afwachting van de komst van gespecialiseerde diensten

  INHOUD

  Theoretische sessies
  ■ Basisprincipes en basisregels bij het verlenen van eerste hulp – richtlijnen BLS
  ■ Bouw en functie vitale functies: Zenuwstelsel, ademhalingsstelsel en bloedsomloop
  ■ Observatie van een slachtoffer - verwittigen van de hulpdiensten
  ■ Werking AED toestel
  ■ Definitie en symptomen bewustzijnsstoornissen, ademhalingsstoornissen
  ■ Symptomen bloedingen

  Praktijkoefeningen
  ■ Reanimatie: beademing en hartmassage
  ■ Gebruik van de AED toestel
  ■ Eerste hulp bij bewustzijns- en ademhalingsstoornissen
  ■ Herhaling wondzorg

   

  DUUR

  1/2 dag

   

  PRAKTISCHE INFO

  Het is wenselijk dat men zich voorziet van
  ■ Stylo
  ■ Comfortabele kledij

   

  METHODIEK

  ■ Interactieve theoretische sessies
  ■ PPT presentaties met diverse voorbeelden (theorie wordt gekoppeld aan praktijk)
  ■ Demonstraties en praktijkoefeningen met aangepast didactisch materiaal : reanimatiepop, AED toestel, …
  ■ Evaluatie en groepsgesprek