[:swvar:icon:2:]
  Gezondheid en welzijn

  EHBO-Nijverheidshelper

  DOELGROEP

  Deze opleiding richt zich naar medewerkers binnen de onderneming (aangeduide personen) die verantwoordelijkheid dragen voor de eerste hulp ingeval van incidenten of ongevallen. Zij moeten in staat zijn levensreddende handelingen te verrichten en duidelijke instructies kunnen geven. De opleiding leidt tot het diploma “nijverheidshelper” en is erkend door de Federale Overheid. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

   

  DOELSTELLINGEN

  • Begrijpen wat er aan de hand is, middels eenvoudige klinische observatie
  • Zich kunnen beheersen en kalmte kunnen bewaren indien er zich ongevallen voordoen
  • Toestand van een slachtoffer beoordelen – vaststellingen
  • Inzicht verwerven in de controle van de vitale functies
  • Doelgericht en efficiënt kunnen handelen
  • Eerste hulp kunnen bieden in afwachting van de komst van gespecialiseerde diensten

  INHOUD

  Theoretische sessies
  ■ Basisprincipes en basisregels bij het verlenen van eerste hulp – richtlijnen BLS
  ■ Bouw en functie vitale functies: Zenuwstelsel, ademhalingsstelsel en bloedsomloop
  ■ Observatie van een slachtoffer - verwittigen van de hulpdiensten
  ■ Werking AED toestel
  ■ Definitie en symptomen bewustzijnsstoornissen, ademhalingsstoornissen
  ■ Soorten bloedingen en symptomen
  ■ Soorten huidletsels en symptomen
  ■ Soorten letsels aan het bewegingsstelsel en symptomen

  Praktijkoefeningen
  ■ Reanimatie: beademing en hartmassage
  ■ Gebruik van de AED toestel
  ■ Eerste hulp bij het ontstaan van bewustzijns- en ademhalingsstoornissen
  ■ Eerste hulp bij ontstaan van bloedingen: stelpen en aanleggen van drukverbanden
  ■ Eerste hulp bij het ontstaan van huidletsels: schaafwonden, snijwonden, bijtwonden, steekwonden, brandwonden  ... 
  ■ Eerste hulp bij het ontstaan van letsels aan het bewegingsapparaat (immobilisatie)
  ■ Eerste hulp bij het ontstaan van letsels aan het spijsverteringsstel
  ■ Eerste hulp bij aanraking met gevaarlijke producten, intoxicatie en elektrocutie
  ■ Evacuatie- en verplaatsingstechnieken

   

  DUUR

  2 dagen

   

  PRAKTISCHE INFO

  Het is wenselijk dat men zich voorziet van
  ■ Stylo
  ■ Comfortabele kledij

   

  METHODIEK

  ■ Interactieve theoretische sessies
  ■ PPT presentaties met diverse voorbeelden (theorie wordt gekoppeld aan praktijk)
  ■ Demonstraties en praktijkoefeningen met aangepast didactisch materiaal : reanimatiepop, AED toestel, …
  ■ Evaluatie en groepsgesprek