[:swvar:icon:2:]
  Gezondheid en welzijn

  EHBO-Initiatiemodule

  DOELGROEP

  Deze opleiding richt zich naar alle medewerkers binnen de onderneming die eerste hulp moeten bkunnen toedienen ingeval van incidenten of ongevallen. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

   

  DOELSTELLINGEN

  ■ Begrijpen wat er aan de hand is, middels eenvoudige klinische observatie
  ■ Zich kunnen beheersen en kalmte kunnen bewaren indien er zich ongevallen voordoen
  ■ Toestand van een slachtoffer beoordelen – vaststellingen
  ■ Inzicht verwerven in de controle van de vitale functies
  ■ Doelgericht en efficiënt kunnen handelen
  ■ Eerste hulp kunnen bieden in afwachting van de komst van gespecialiseerde diensten

  INHOUD

  Theoretische sessies
  ■ Basisprincipes en basisregels bij het verlenen van eerste hulp – richtlijnen BLS
  ■ Bouw en functie vitale functies: Zenuwstelsel, ademhalingsstelsel en bloedsomloop
  ■ Observatie van een slachtoffer - verwittigen van de hulpdiensten
  ■ Werking AED toestel
  ■ Definitie en symptomen bewustzijnsstoornissen, ademhalingsstoornissen
  ■ Soorten bloedingen en symptomen

  Praktijkoefeningen
  ■ Reanimatie: beademing en hartmassage
  ■ Gebruik van de AED toestel
  ■ Eerste hulp bij het ontstaan van bewustzijns- en ademhalingsstoornissen
  ■ Eerste hulp bij ontstaan van bloedingen: stelpen en aanleggen van drukverbanden
  ■ Wondzorg
  ■ Evacuatie- en verplaatsingstechnieken

   

  DUUR

  1 dag

  PRAKTISCHE INFO

  Het is wenselijk dat men zich voorziet van
  ■ Stylo
  ■ Comfortabele kledij

   

  METHODIEK

  ■ Interactieve theoretische sessies
  ■ PPT presentaties met diverse voorbeelden (theorie wordt gekoppeld aan praktijk)
  ■ Demonstraties en praktijkoefeningen met aangepast didactisch materiaal : reanimatiepop, AED toestel, …
  ■ Evaluatie en groepsgesprek