[:swvar:icon:2:]
  Gezondheid en welzijn

  Hygiëne in de zorgsector

  DOELGROEP

  Deze opleiding richt zich naar alle medewerkers uit de zorgsector werkzaam in woonzorgcentra, thuiszorg, ziekenhuizen, revalidatiecentra, dagverzorgingscentra, maatwerkbedrijven, pedagogische instituten, … .

  Zowel verzorgend personeel (zorgkundigen, verpleegkundigen, ergotherapeuten, orthopedagogen, kinesitherapeuten, …) als niet-verzorgend personeel (keukenpersoneel, onderhoudspersoneel, administratief personeel, onthaalmedewerkers, logistiek personeel, …) kunnen deelnemen aan deze vorming.

   

  DOELSTELLINGEN

  ■ Kennis verwerven rond infecties
  ■ Beschermingsmaatregelen kunnen toepassen ter preventie van infecties
  ■ Efficiënt kunnen reinigen en ontsmetten
  ■ Zoeken naar collectieve oplossingen

  INHOUD

  ■ Wat is een infectie, soorten infecties, het ontstaan van infecties, overdracht van infecties?
  ■ Wat zijn de basisprincipes om hygiëne in de zorg te kunnen garanderen? (Werkkledij, omgaan met afval, algemeen onderhoud, wassen van linnen …)
  ■ Welke persoonlijke beschermingsmaatregelen kunnen we nemen?
  ■ Welke hygiënische maatregelen kunnen we hanteren in ons werkveld? Hoe kunnen we efficiënt reinigen en ontsmetten?

   

  DUUR

  1/2 dag

   

  PRAKTISCHE INFO

  Deze opleiding kan fysiek of online plaatsvinden.

   

  METHODIEK

  ■ Interactieve theoretische sessies
  ■ PPT presentaties met diverse voorbeelden (theorie wordt gekoppeld aan praktijk)
  ■ Videobeelden
  ■ Evaluatie en groepsgesprek