[:swvar:icon:2:]
  Ergonomie

  Referentiepersoon in het transferbeleid

  DOELGROEP

  Zorgverlenend personeel (verpleegkundigen, zorgkundigen, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, …) die binnen de instelling wil helpen met de implementatie van een transferbeleid en hierin een sleutelpersoon wil zijn. Het is aangeraden minstens een basismodule gevolgd te hebben.

   

  DOELSTELLINGEN

  ■  Verwerven van voldoende kennis rond tranfers

  ■  Kunnen fungeren als referentiepersoon/spilfiguur op een afdeling

  ■  Zelfzeker zijn bij het uitvoeren van transfers

  ■  Bekwaamheid om probleemsituaties/transfermoeilijkheden op te lossen in samenwerking met collega’s

  ■  Competentie ontwikkelen rond werken met transferhulpmiddelen

  ■  Collega’s kunnen ondersteunen stimuleren, motiveren en inspireren

  INHOUD

  ■  Taken van de referentiepersoon

  ■  Herhalen en inoefenen van diverse verplaatsingsmethodes

  ■  Ergonomisch en correct gebruik van transferhulpmiddelen

  ■  Didactische oefeningen m.b.t. observeren, demonstreren en verbeteren

  ■  Informatie, adviezen en tips leren geven aan collega’s

  ■  Bespreken van probleemsituaties en collectief zoeken naar oplossingen

  ■  Transferprotocollen kunnen opstellen

  ■  Communicatie vaardigheden / Omgaan met weerstand

   

  DUUR

  3 dagen 

   

  PRAKTISCHE INFO

  Het is wenselijk dat men zich voorziet van
  ■ Stylo
  ■ Comfortabele kledij

   

  METHODIEK

  ■  Wij verzekeren een participatieve en interactieve deelname van de kandidaten door hen nauw te betrekken tijdens de vorming steunend op hun persoonlijke ervaringen

  ■  Tal van praktijksituaties worden onderling ingeoefend

  ■  Evaluatie en groepsgesprek