[:swvar:icon:2:]
  Ergonomie

  Ergonomische inrichting van de woning

  DOELGROEP

  De opleiding richt zich naar iedereen die in contact komt met personen met verminderde mobiliteit of toename van de zorgbehoefte, waardoor woningaanpassingen noodzakelijk zijn: gebruiker met een beperking, familieleden, mantelzorgers, ergotherapeuten, …

   

  DOELSTELLINGEN

  ■  Kunnen beoordelen of een woning en woonomgeving geschikt is voor een persoon met een verminderde mobiliteit

  ■  Kunnen inschatten op welke manier een woning dient aangepast te worden

  ■  Kunnen beoordelen in welke mate de woning ruimte biedt om ADL-hulp te bieden

  INHOUD

  ■  Specifieke eisen gesteld aan een woning voor mensen met een beperking

  ■  Hoe kan je diverse ruimtes in een woning aanpassen?

  ■  Beschikbare hulpmiddelen

   

  DUUR

  Programma op maat

   

  PRAKTISCHE INFO

  Voor meer info kan u ons telefonisch bereiken of contacteren via mail

   

  METHODIEK

  ■  Deelnemers actief betrekken (persoonlijke werkervaring)

  ■  Kritische analyses met constructieve feedback

  ■  Individuele en/of groepsevaluaties