[:swvar:icon:2:]
  Ergonomie

  Ergonomie in de schoonmaaksector

  DOELGROEP

  Deze vorming richt zich naar medewerkers binnen de onderneming, iedereen die instaat voor de schoonmaak van interieur, exterieur, kantoren, sanitair.

   

  DOELSTELLINGEN

  ■  Kennis verwerven betreffende hygiënische regels en onderhoud

  ■  Deskundigheid en vaardigheid verwerven bij de uitvoering van schoonmaaktaken

  ■  Kennis verwerven op het gebied van onderhoudsproducten en technieken

  ■  Risico’s en gevaren kunnen erkennen – veiligheid bij uit te voeren werken

  ■  Werken op een veilige en doeltreffende manier

  INHOUD

  Theoretische sessies
  ■  Hygiëne regels en regelmatig onderhoud – belang van orde en netheid – zorg voor eigen gezondheid en hygiëne

  ■  Reiniging- en onderhoudsmiddelen: kennis – keuzes en gebruik

  ■  Veiligheid tijdens het werk: werkkledij – schoeisel – gevaarlijke en schadelijke producten – werken met trappen en ladders – gevaarsymbolen – voorkoming van ongevallen

   

  Praktische sessies
  ■  Hygiëne test

  ■  Werkorganisatie: plannen en organiseren: wat – wanneer – hoe – waarmee - …

  ■  Werken volgens voorgeschreven procedures binnen huishoudelijk werk: ramen zemen, stofzuigen, boenen, moppen, afstoffen, tapijtreiniging, zetels en meubilair reinigen ...

  ■  Dagelijks onderhoud van kantoren – interieur – sanitair – …

  ■  Afval en restproducten sorteren en verwijderen

  ■  Bediening van onderhoudsmachines en toestellen (vb. Boenmachine, schrobmachine)

  ■  Communicatie oefeningen en omgang met collega’s: zich voorstellen, gericht luisteren, vragen stellen, zich informeren

  DUUR

  De duurtijd wordt bepaald door de keuze in het programma : uit te voeren taken, werkomstandigheden, vereiste vak en productkennis. Programma op maat in overleg met de instelling.

   

  PRAKTISCHE INFO

  Gelet op de praktische aanpak is het wenselijk toegang te krijgen tot diverse afdeling en werkposten, teneinde theorie te kunnen toetsen aan praktijk en passende oplossingen te vinden. Deelnemers dienen zich dan ook te voorzien aan aangepaste werkkledij en eventueel PBM.

  Voor extra info of een aangepast programma kan u ons steeds telefonisch bereiken of contacteren via mail.

   

  METHODIEK

  • Korte infosessies (interactief en inspelend op eigen ervaringen) met beeldmateriaal, gaan vooraf aan de praktische oefeningen. Deze oefeningen vinden plaats op de locatie van de opdrachtgever of in een aangepast atelier of werkplaats. De bedoeling is dat de cursisten onder begeleiding van ervaren instructeurs zoveel mogelijk kunnen oefenen en een antwoord krijgen op hun praktische vragen.
  • Observaties op werkposten – inzicht in risico’s
  • Kritische bedenkingen met constructieve feedback
  • Individuele en/of groepsevaluaties

   

  Indien gewenst kan een bijkomende opleidingsdag worden voorzien om de deelnemers ook te leren anderen te coachen in deze materie.