[:swvar:icon:2:]
  Ergonomie

  Ergonomie in de industrie

  DOELGROEP

  Interactieve opleiding die zich richt zich tot preventieadviseurs, veiligheidsdeskundigen, projectleiders, werkplaatsoversten, economen, aankoopverantwoordelijken, …  die een goede basiskennis van de ergonomie willen hebben, in het kader van de observatie, verbetering en aanpassingen aan de werkposten, werkomgeving in instellingen en industriële bedrijven.

   

  DOELSTELLINGEN

  ■  Inzicht verwerven in de essentiële elementen van de ergonomie

  ■  Een kritisch constructieve reflex opbouwen ten aanzien van de werkplaats en de werkomgeving

  ■  Kennis van de determinerende factoren in de werkbelasting (fysiek, psychisch, sociaal)

  ■  Economisch gebruik van de werkmiddelen, reductie van onderhoudskosten

  ■  Gebruik van instrumenten voor analyse en onderzoek

  INHOUD

  Theoretische sessies
  ■  Inhoud en doelstellingen van de ergonomie

  ■  Werkbelasting: determinerende factoren, werkdruk

  ■  Mentale belasting: aandacht, stress, stimulatie, biologisch ritme, slaapstoornissen

  ■  Fysieke belasting: spieren, ademhaling, bloedcirculatiesysteem, hartfrequentie, zuurstofgebruik

  ■  Sociale belasting

  ■  Ergonomische studie van de activiteit

  ■  Studie van de werkpost: elementen: geluid, verlichting, verluchting, ruimte, omgevingsfactoren

  ■  Onderzoeksmethoden - Analyse methode: draagwijdte en limieten

  Praktische sessies
  ■  Werkpost: observatie en analyse

  ■  Gegevens verzamelen in concrete situaties

  ■  Informatie verzamelen bij de operatoren

  ■  Risicoanalyse instrumenten

  ■  Werkpost verbeteringen

  ■  Controle van de risico’s

  ■  Lichaamsbewegingen en houdingen

   

  DUUR

  1 dag

   

  PRAKTISCHE INFO

  Gelet op de praktische aanpak is het wenselijk toegang te krijgen tot diverse afdeling en werkposten, teneinde theorie te kunnen toetsen aan praktijk en passende oplossingen te vinden. Deelnemers dienen zich dan ook te voorzien aan aangepaste werkkledij en eventueel PBM.

  Voor extra info of een aangepast programma kan u ons steeds telefonisch bereiken of contacteren via mail.

   

  METHODIEK

  ■  Interactieve sessies (persoonlijke werkervaring) - Presentaties

  ■  Observaties op werkposten – gebruik van checklist en analyse instrumenten

  ■  Kritische analyses met constructieve feedback

  ■  Individuele en/of groepsevaluaties

  Indien gewenst kan de sessie met 1 dag uitgebreid worden voor ondersteuning van een vormingsprogramma en implementatie in het bedrijf : Hoe gaat u de ergonomie in uw organisatie optimaliseren :  Aandachtspunten, struikelblokken en kritische succesfactoren - Lessen uit de praktijk - De deelnemers ook te leren anderen te coachen in deze materie.