[:swvar:icon:2:]
  Veiligheidstaken

  Werken met ladderliften

  DOELGROEP

  Alle personen die ladderliften bedienen binnen of buiten het bedrijf.

   

  DOELSTELLINGEN

  ■ In de opleiding werken met ladderlift leren cursisten op een bewuste, veilige en verantwoordelijke wijze met deze machines werken. Door het volgen van deze veiligheidscursus kan zowel de werkgever als de werknemer voldoen aan de verplichtingen die de wet stelt aan bestuurders van interne transportmiddelen.
  ■ Een ladderlift op de juiste wijze opbouwen, bedienen en weer afbouwen.
  ■ Toepassen van relevante regelgeving met betrekking tot het gebruik van interne transportmiddelen .
  ■ Een actieve bijdrage leveren aan het vergroten van de veiligheid op de werkplek.

  INHOUD

  Theoretische sessies
  ■ Veiligheidsbewustzijn
  ■ Regelgeving
  ■ Opbouw, afbouw en werking van de ladderlift
  ■ Onderhoud en keuringen

  Praktische sessies
  ■ Gebruiksklaar maken
  ■ Dagelijks onderhoud
  ■ Inrichten van de werkplekomgeving
  ■ Opbouwen ladderlift
  ■ Afbouwen ladderlift
  ■ Werken met een ladderlift - belasten van de ladderlift
  ■ Veiligheidsregels toepassen en signalisatie plaatsen

   

  DUUR

  Workshop van ½ dag per groep van 12 tot maximum 20 deelnemers.

   

  PRAKTISCHE INFO

  Het is wenselijk dat men zich voorziet van
  ■ Identiteitskaart
  ■ Schrijfgerief
  ■ Bestaande persoonlijke beschermingsmiddelen 

   

  METHODIEK

  ■ Deelnemers actief betrekken (persoonlijke werkervaring)
  ■ Presentatie van bestaande middelen
  ■ Interactie met kandidaten (inzake hun kennis, het gebruik, de ervaren moeilijkheden, …)
  ■ Demonstraties over het juiste gebruik
  ■ Kritische analyses met constructieve feedback
  ■ Individuele en/of groepsevaluaties