[:swvar:icon:2:]
  Veiligheidstaken

  Werken met brandblusmiddelen

  DOELGROEP

  Deze opleiding richt zich naar alle medewerkers, die in staat moeten zijn de lokale kleine brandblusmiddelen te gebruiken en preventieve maatregelen te nemen. 

   

  DOELSTELLINGEN

  ■ Kennis verwerven inzake types en soorten branden
  ■ Gevaren en risico’s kennen en kunnen inschatten
  ■ Inzicht in de diverse toepassingen en brandblusmiddelen
  ■ Zich leren beheersen in benarde situaties en koelbloedig reageren
  ■ Kleine brandblusmiddelen doeltreffend kunnen gebruiken
  ■ De nodige nazorg kunnen bieden

  INHOUD

  Theoretische sessies
  ■ Vuurdriehoek en brandklassen.
  ■ Brandoorzaken
  ■ Branduitbreiding
  ■ Gevaren van CO Blusmiddelen
  ■ Evacuatie en -signalen


  Praktische sessies
  ■ De eerste interventiemiddelen kennen en weten hoe ze te gebruiken
  ■ Oefening waarschuwing en alarm
  ■ Fritketelbrand blussen
  ■ Elektrische brand blussen
  ■ Gebruik bluspoeder
  ■ Brandende vuilnisbak met water-schuimblusser
  ■ Veilig openen van een deur
  ■ Evacuatie in groep (ook bij vlammen en rook)

   

  DUUR

  Afhankelijk van de kennis en/of de ervaring van de deelnemer

   

  PRAKTISCHE INFO

  Het is wenselijk dat men zich voorziet van
  ■ Identiteitskaart
  ■ Stylo
  ■ Werkkledij
  ■ Veiligheidsschoenen
  ■ Veiligheidshelm 
  ■ Fluo hesje

  METHODIEK

  ■ Deelnemers actief betrekken (persoonlijke werkervaring)
  ■ Interactie met kandidaten
  ■ Demonstraties
  ■ Talrijke praktijkoefeningen 
  ■ Theorie wordt gekoppeld aan de praktijk
  ■ Kritische analyses met constructieve feedback
  ■ Groepsgesprekken
  ■ Individuele en/of groepsevaluaties