[:swvar:icon:2:]
  Veiligheidstaken

  Werken in besloten ruimten

  DOELGROEP

  Deze opleiding richt zich tot iedereen die moet werken in besloten ruimten. Deze cursus vormt tevens een basis voor de opleiding veiligheidswacht besloten ruimten.

   

  DOELSTELLINGEN

  ■ Verwerven van de nodige professionele kennis om rond het werken in besloten ruimten
  ■ De gevaren kennen bij het betreden van besloten ruimten en de nodige veiligheidsmaatregelen kunnen treffen
  ■ De veiligheidsprincipes effectief kennen en toepassen
  ■ Controle en toezicht uitoefenen en kunnen communiceren met de diverse kanalen

  INHOUD

  Theoretische en praktische sessies
  ■ Wat verstaan we onder een besloten ruimte?
  ■ De nieuwe regelgeving
  ■ Minimale vereisten -  bekwaamheid - eigenschappen - kennis en vaardigheden
  ■ Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken
  ■ Gevaren en risico’s bij het betreden van een besloten ruimte - LMR
  ■ Veiligheidsmaatregelen voor het betreden van de besloten ruimte
  ■ Controle, toezicht, metingen, registratie, communicatie, evacuatie

   

  DUUR

  Afhankelijk van de kennis en/of de ervaring van de deelnemer

   

  PRAKTISCHE INFO

  Het is wenselijk dat men zich voorziet van
  ■ Identiteitskaart
  ■ Stylo
  ■ Werkkledij
  ■ Veiligheidsschoenen
  ■ Veiligheidshelm 
  ■ Fluo hesje

   

  METHODIEK

  ■ Deelnemers actief betrekken (persoonlijke werkervaring)
  ■ Interactie met kandidaten
  ■ Demonstraties
  ■ Talrijke praktijkoefeningen 
  ■ Theorie wordt gekoppeld aan de praktijk
  ■ Kritische analyses met constructieve feedback
  ■ Groepsgesprekken
  ■ Individuele en/of groepsevaluaties