[:swvar:icon:2:]
  Veiligheidstaken

  Veiligheidswacht besloten ruimten

  DOELGROEP

  Deze opleiding richt zich tot iedereen die als taak heeft het ondersteunen en beschermen van collega’s bij werken in besloten ruimte en eventueel een eerstelijnsinterventie moet verrichten. Deze vorming is complementair aan de opleiding “Werken met onafhankelijke adembescherming”.

   

  DOELSTELLINGEN

  ■ Verwerven van de nodige professionele kennis om de taken uit te voeren
  ■ De gevaren kennen bij het betreden van besloten ruimten en de nodige veiligheidsmaatregelen kunnen treffen
  ■ De veiligheidsprincipes effectief kennen en toepassen
  ■ Controle en toezicht uitoefenen en kunnen communiceren met de diverse kanalen
  ■ Kennen en kunnen toestaan van werkvergunningen
  ■ Bijzondere vaardigheden van de veiligheidswacht beheersen

  INHOUD

  Theoretische sessies:

  ■ Wat verstaan we onder een besloten ruimte?
  ■ Wetgeving en nieuwe regelgeving
  ■ Diverse taken van een veiligheidswacht
  ■ Minimale vereisten -  bekwaamheid - eigenschappen - kennis en vaardigheden
  ■ Veiligheid: algemeen/omgeving
  ■ Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen gebruiken
  ■ Gevaren en risico’s bij het betreden van een besloten ruimte

  Praktische sessies:

  ■ Veiligheidsmaatregelen voor, tijdens en na het betreden van de besloten ruimte
  ■ Verantwoordelijkheden en taken van de veiligheidswacht
  ■ Controle, toezicht, registratie, communicatie, evacuatie
  ■ Bijzondere vaardigheden van de veiligheidswacht (groepsoefeningen)

   

  DUUR

  Afhankelijk van de kennis en/of de ervaring van de deelnemer

   

  PRAKTISCHE INFO

  Het is wenselijk dat men zich voorziet van:
  ■ Identiteitskaart
  ■ Stylo
  ■ Werkkledij
  ■ Veiligheidsschoenen
  ■ Veiligheidshelm 
  ■ Fluo hesje

   

  METHODIEK

  ■ Deelnemers actief betrekken (persoonlijke werkervaring)
  ■ Interactie met kandidaten
  ■ Demonstraties
  ■ Talrijke praktijkoefeningen 
  ■ Theorie wordt gekoppeld aan de praktijk
  ■ Kritische analyses met constructieve feedback
  ■ Groepsgesprekken
  ■ Individuele en/of groepsevaluaties