[:swvar:icon:2:]
  Veiligheidstaken

  Veilig werken op hoogte / Valbeveiliging

  DOELGROEP

  Deze opleiding richt zich naar medewerkers die zich bij de uitvoering van hun werkzaamheden moeten begeven op hoogte, op daken van gebouwen, antennes en andere structuren, waarbij zij zich moeten beveiligen met persoonlijke valbescherming.

   

  DOELSTELLINGEN

  ■ Het verwerven van de nodige kennis en vaardigheden om veilig met persoonlijke valbescherming om te gaan in moeilijke omstandigheden.
  ■ Veilig werken op hoogte in diverse omstandigheden en de risico’s begrijpen

  INHOUD

  Theoretische sessies
  ■ Wetgeving en verantwoordelijkheden
  ■ Materiaalkeuze en inspectie van het materieel
  ■ Opstellen van een risico-inventaris en evaluatie (RIE)
  ■ Valbeveiliging en werkpositionering - collectieve en individuele beschermingsmiddelen

  Praktische sessies
  ■ Afbakening van zones
  ■ Gebruik van levenslijn en valharnas
  ■ Speciale toestellen en technieken
  ■ Nazicht van gebruikt materieel  en onderhoud

   

  DUUR

  Afhankelijk van de kennis en/of de ervaring van de deelnemer

   

  PRAKTISCHE INFO

  Het is wenselijk dat men zich voorziet van
  ■ Identiteitskaart
  ■ Stylo
  ■ Werkkledij
  ■ Veiligheidsschoenen
  ■ Veiligheidshelm 
  ■ Fluo hesje

   

  METHODIEK

  ■ Deelnemers actief betrekken (persoonlijke werkervaring)
  ■ Interactie met kandidaten
  ■ Demonstraties
  ■ Talrijke praktijkoefeningen 
  ■ Theorie wordt gekoppeld aan de praktijk
  ■ Kritische analyses met constructieve feedback
  ■ Groepsgesprekken
  ■ Individuele en/of groepsevaluaties