[:swvar:icon:2:]
  Veiligheidstaken

  Medewerkers begeleiden naar veilig gedrag

  DOELGROEP

  Deze praktijkgerichte training richt zich naar medewerkers die binnen het bedrijf veiligheidsgedrag van medewerkers moeten kunnen evalueren en bijsturen.

   

  DOELSTELLINGEN

  ■ Leren observeren (gevaarlijke situaties zien en kunnen inschatten) - leren evalueren
  ■ Medewerkers aansturen tot veilig gedrag
  ■ “Commitment” van uw medewerkers verhogen ten aanzien van arbeidsveilig gedrag
  ■ Didactische hulpmiddelen leren kiezen en gebruiken
  ■ Communicatievaardigheden verwerven
  ■ Leren omgaan met probleemsituaties in coaching van medewerkers - weerstand tegen vernieuwing

  INHOUD

  Theoretische en inzichtelijke sessies
  ■ Aspecten van arbeidsveiligheid
  ■ Hoe brengt u een positieve cultuur rond veiligheid tot stand
  ■ Didactische werkvormen en methodieken
  ■ Instrumenten voor evaluatie, gebruik en interpretatie
  ■ Omgaan met weerstand

  Praktische sessies
  ■ Praktische voorbeelden : goede gewoontes - gebruik van checklists
  ■ Leiden van een informatie sessie - video opname - nabespreking
  ■ Didactische oefening: aanpak in de praktijk
  ■ Oefenen van communicatievaardigheden a.d.h.v. rollenspel
  ■ Observatie en evaluatie oefeningen (binnen het bedrijf of de werksituatie)
  ■ Coachen van medewerkers – omgaan met moeilijkheden
  ■ Aanpak binnen de onderneming: stappenplan

   

  DUUR

  Workshop van 1 dag per groep van 6 à 8 deelnemers

   

  PRAKTISCHE INFO

  Het is wenselijk dat men zich voorziet van
  ■ Identiteitskaart

  ■ Schrijfgerief

  ■ Bestaande persoonlijke beschermingsmiddelen uit het bedrijf

   

  METHODIEK

  ■ Deelnemers actief betrekken (persoonlijke werkervaring)

  ■ Presentatie van bestaande middelen

  ■ Interactie met kandidaten (inzake hun kennis, het gebruik, de ervaren moeilijkheden, …)

  ■ Demonstraties over het juiste gebruik

  ■ Kritische analyses met constructieve feedback

  ■ Individuele en/of groepsevaluaties