[:swvar:icon:2:]
  Veiligheidstaken

  Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

  DOELGROEP

  Medewerkers die tijdens hun werk blootgesteld worden aan risico’s die tot arbeidsongevallen en/of beroepsziekten kunnen leiden.

   

  DOELSTELLINGEN

  ■  Bescherming bieden voor medewerkers tegen mogelijke risico’s op het terrein

  ■  Preventie van ongevallen – risico analyse LMRA

  ■  Keuze van het materieel en juiste behandeling ervan om schade te voorkomen

  ■  Economisch en juist gebruik van de werkmiddelen

  INHOUD

  Theoretische sessies
  ■ Wetgeving, aansprakelijkheden, voorzieningen
  ■ Wat zijn collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen ?
  ■ Korte risicoanalyse maken
  ■ Keuze van beschermingsmiddelen i.f.v. ernst van het gevaar, frequentie van de blootstelling, kenmerken van de plaats waar de activiteit uitgevoerd wordt, de doeltreffendheid van de PBM.
   

  Praktische sessies
  ■  Correct leren gebruiken van de beschermingsmiddelen
  ■ Opbergen en onderhouden van beschermingsmiddelen
  ■ Keuringsbewijs kunnen lezen en weten wanneer ze vervallen

   

  DUUR

  Workshop van ½ dag per groep van 12 tot maximum 20 deelnemers.

   

  PRAKTISCHE INFO

  Het is wenselijk dat men zich voorziet van
  ■ Identiteitskaart

  ■ Schrijfgerief

  ■ Bestaande persoonlijke beschermingsmiddelen uit het bedrijf

   

  METHODIEK

  ■ Deelnemers actief betrekken (persoonlijke werkervaring)

  ■ Presentatie van bestaande middelen

  ■ Interactie met kandidaten (inzake hun kennis, het gebruik, de ervaren moeilijkheden, …)

  ■ Demonstraties over het juiste gebruik

  ■ Kritische analyses met constructieve feedback

  ■ Individuele en/of groepsevaluaties