[:swvar:icon:2:]
  Veiligheidstaken

  Brandwacht

  DOELGROEP

  Deze opleiding richt zich naar medewerkers, die fungeren als brandwacht en een grondige kennis moeten hebben inzake het ontstaan van brand, preventie en bestrijding.

   

  DOELSTELLINGEN

  ■ Kennis verwerven inzake types en soorten branden
  ■ Gevaren en risico’s kennen en kunnen inschatten
  ■ Verwerven van de nodige professionele kennis om de taken uit te voeren
  ■ Menselijke veiligheid kunnen waarborgen en voorkomen van ongevallen
  ■ Alarm kunnen slaan en alle procedures toepassen ingeval van brand
  ■ Economisch gebruik van de werkmiddelen, reductie van onderhoudskosten

  INHOUD

  Theoretische en praktische sessies
  ■ Milieuvoorschriften toepassen - De beroepsdeontologie naleven
  ■ Controleren en motiveren van de naleving van de veiligheidsvoorschriften
  ■ De aanwezigheid en bruikbaarheid van interventiemiddelen en vluchtwegen controleren
  ■ De aanwezigheid en de conformiteit van de vereiste vergunningen controleren
  ■ De veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de besloten ruimte controleren en opvolgen
  Eerste lijn interventie uitvoeren bij incidenten
  ■ Veiligheidsregels toepassen
  ■ Brandbestrijding- en blustechnieken toepassen  (theorie en praktijk)
  Instaan voor zijn eigen veiligheid en er zorg voor dragen dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan
  ■ Kennis van types boodschappen, begrippen 'frequentie', 'signaal', en 'repeators'
  ■ Verschil tussen simplex en duplex radioverbinding - tot stand brengen van een goede radioverbinding
  ■ Kennis coderingen (NATO alfabet e.a.) - Vlot telefoneren
  ■ Rapporteren
   

  DUUR

  Afhankelijk van de kennis en/of de ervaring van de deelnemer

   

  PRAKTISCHE INFO

  Het is wenselijk dat men zich voorziet van
  ■ Identiteitskaart
  ■ Stylo
  ■ Werkkledij
  ■ Veiligheidsschoenen
  ■ Veiligheidshelm 
  ■ Fluo hesje

   

  METHODIEK

  ■ Deelnemers actief betrekken (persoonlijke werkervaring)
  ■ Interactie met kandidaten
  ■ Demonstraties
  ■ Talrijke praktijkoefeningen 
  ■ Theorie wordt gekoppeld aan de praktijk
  ■ Kritische analyses met constructieve feedback
  ■ Groepsgesprekken
  ■ Individuele en/of groepsevaluaties