[:swvar:icon:2:]
  Veiligheidstaken

  Aanslaan en uitwijzen van lasten

  DOELGROEP

  De opleiding richt zich tot iedereen die een rolbrug bestuurt en lasten moet aanslaan: fulltime operatoren, vervangers, bestuurders zonder ervaring, onderhoudspersoneel, …

   

  DOELSTELLINGEN

  ■ Verwerven van de nodige kennis om taken doeltreffend en veilig uit te voeren
  ■ Handelingen kunnen uitvoeren zonder risico's
  ■ Menselijke veiligheid verzekeren en ongevallen voorkomen
  ■ Materieel juist behandelen
  ■Economisch gebruik van de werkmiddelen, verminderen van onderhoudskosten

  INHOUD

  Theoretische sessies
  ■ Weten wat de wet zegt betreffende de veiligheidsfuncties: regels, definities, codex
  ■ Weten welke soorten materialen er bestaan (hijsbanden, kettingen, staalkabels, takels, hijsbalken, loopkatten, speciaal gereedschap)
  ■ Weten wat certifiëren inhoudt - Inspectie van het materieel
  ■ Kennen van gevaren en risico’s - Invloed van temperatuur en omgevingsfactoren
  ■ Beperkingen kennen (overbelasting, gebruikswijze) - Economische aspecten (elementen van slijtage, onderhoud)
  ■ Berekenen van verliezen op hoeken

   

  Praktijkoefeningen
  ■ Keuze van soort aanslagmateriaal en het correct gebruik van het materiaal
  ■ Weten welke krachten kunnen inwerken het materiaal en de hijsmiddelen goed bevestigen
  ■ Een goede hijstechniek toepassen: bepalen van het gewicht, zwaartepunt, hoek van aanslaan en figuur van aanslaan.
  ■ Toegestane werkbelasting kennen en begrijpen – aanslagfactoren, spanningshoek, verdeling krachten
  ■ Aandachtspunten kennen bij veilige lastbehandeling: begin van het hijsen, verplaatsen, neerzetten van de last, einde van het werk
  ■ Materieel op de juiste manier opbergen en bewaren
  ■ Signalen kunnen geven - armseinen

   

  DUUR

  Afhankelijk van de kennis en/of de ervaring van de deelnemer

   

  PRAKTISCHE INFO

  Het is wenselijk dat men zich voorziet van
  ■ Identiteitskaart
  ■ Stylo
  ■ Werkkledij
  ■ Veiligheidsschoenen
  ■ Veiligheidshelm 
  ■ Fluo hesje

   

  METHODIEK

  ■ Deelnemers actief betrekken (persoonlijke werkervaring)
  ■ Interactie met kandidaten
  ■ Demonstraties
  ■ Talrijke praktijkoefeningen 
  ■ Theorie wordt gekoppeld aan de praktijk
  ■ Kritische analyses met constructieve feedback
  ■ Groepsgesprekken
  ■ Individuele en/of groepsevaluaties