[:swvar:icon:2:]
  Intern- en extern transport

  Veilig werken met een verreiker

  DOELGROEP

  De opleiding richt zich tot iedereen die met verreikers werkt,  al dan niet met diverse voorzetstukken.

  DOELSTELLINGEN

  ■ Verwerven van beroepskennis om taken op een doeltreffende en veilige manier uit te voeren
  ■ Handelingen kunnen uitvoeren zonder risico's
  ■ Menselijke veiligheid verzekeren en ongevallen voorkomen
  ■ Materieel juist behandelen
  ■ Economisch gebruik van de werkmiddelen, reductie van onderhoudskosten

  INHOUD

  Theoretische sessies
  ■ Wetgeving
  ■ De verreiker : structuur en werking—noties over statica
  ■ Nazicht en onderhoud
  ■ Veiligheidsaspecten — risico's
  ■ Materiaalinventarisatie en keuring
  ■ Individuele beschermingsmiddelen

   

  Praktijkoefeningen
  ■ Besturing van de verreiker en bediening van diverse onderdelen
  ■ Speciale technieken en oefeningen
  ■ Praktische berekeningen volgens  laaddiagram
  ■ Plaatsen van stempels
  ■ Controleren van de last
  ■ Precisie manoeuvres
  ■ Laden en lossen diverse lasten
  ■ Omgaan met moeilijke lasten
  ■ Wisselen van voorzetstukken

   

  DUUR

  Afhankelijk van de kennis en/of de ervaring van de deelnemer

   

  PRAKTISCHE INFO

  Het is wenselijk dat men zich voorziet van
  ■ Identiteitskaart
  ■ Stylo
  ■ Werkkledij
  ■ Veiligheidsschoenen
  ■ Veiligheidshelm 
  ■ Fluo hesje

   

  METHODIEK

  ■ Deelnemers actief betrekken (persoonlijke werkervaring)
  ■ Interactie met kandidaten
  ■ Demonstraties
  ■ Talrijke praktijkoefeningen 
  ■ Theorie wordt gekoppeld aan de praktijk
  ■ Kritische analyses met constructieve feedback
  ■ Groepsgesprekken
  ■ Individuele en/of groepsevaluaties