[:swvar:icon:2:]
  Intern- en extern transport

  Veilig werken met een mobiele kraan

  DOELGROEP

  Deze opleiding richt zich naar elke toekomstige machinist van mobiele kranen (onder meer op rupsen, autotruck, wegterreinkraan) en naar iedere medewerker die op een veilige manier kranen in werfomstandigheden moet kunnen bedienen.

   

  DOELSTELLINGEN

  • Sensibilisatie rond het bekleden van een veiligheidsfunctie
  • Risico beperkende handelingen aanleren
  • Voldoende inzicht krijgen in de mogelijkheden en de beperkingen van de toestellen
  • Kennen van de wettelijke bepalingen

  INHOUD

  Theoretische sessies
  ■ Weten wat werkvergunningen zijn en deze kunnen interpreteren en naleven
  ■ De normen en wetgeving betreffende voorschriften en keuringen kennen
  ■ Kennis hebben van de voorbereidende werken voorafgaand aan de inzet van een mobiele kraan
  ■ Kennis van types mobiele kraan, onderdelen, beveiligingen, onderhoud, inspectie en dagelijks toezicht
  ■ Aanslagmaterialen, zwaartepunt en gewicht van lasten kennen
  ■ Regels voor het verplaatsen van mobiele kranen kennen, storingen herkennen en beoordelen
  ■ Standaard veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van mobiele kranen kennen, kennis hebben van de maatregelen bij het beëindigen van de werken, milieuaspecten
  ■ Communicatie op de werven kunnen toepassen

   

  Praktijkoefeningen
  ■ Inspectie van de mobiele kraan kunnen uitvoeren
  ■ Diverse lasten met diverse methodes kunnen aanslaan
  ■ Hijswerkzaamheden kunnen uitvoeren; de bewegingen kunnen controleren
  ■ Lastentabellen kunnen lezen
  ■ Mobiele kranen kunnen verplaatsen
  ■ Dagelijks onderhoud kunnen uitvoeren, storingen kunnen herkennen
  ■ Risicos kunnen herkennen en beheersingsmaatregelen kunnen nemen
  ■ De werken kunnen beëindigen en het materiaal degelijk kunnen opbergen
  ■ De mobiele kraan kunnen klaarmaken voor transport

   

  DUUR

  Afhankelijk van de kennis en/of de ervaring van de deelnemer

   

  PRAKTISCHE INFO

  Het is wenselijk dat men zich voorziet van:
  ■ Identiteitskaart
  ■ Stylo
  ■ Werkkledij
  ■ Veiligheidsschoenen
  ■ Veiligheidshelm 
  ■ Fluo hesje

   

  METHODIEK

  ■ Deelnemers actief betrekken (persoonlijke werkervaring)
  ■ Interactie met kandidaten
  ■ Demonstraties
  ■ Talrijke praktijkoefeningen 
  ■ Theorie wordt gekoppeld aan de praktijk
  ■ Kritische analyses met constructieve feedback
  ■ Groepsgesprekken
  ■ Individuele en/of groepsevaluaties