[:swvar:icon:2:]
  Intern- en extern transport

  Veilig werken met klein intern transport

  DOELGROEP

  De opleiding richt zich tot bestuurders die regelmatig met een elektrisch transpalet, elektrische stapelaar of een horizontale/verticale orderpikker werken.

   

  DOELSTELLINGEN

  • Verwerven van de nodige professionele kennis om de taken uit te voeren
  • Menselijke veiligheid en preventie van ongevallen
  • Juiste behandeling van het materieel om schade te voorkomen
  • Economisch gebruik van de werkmiddelen, reductie van onderhoudskosten

  INHOUD

  Theoretische sessies
  ■ De elektrische stapelaar of transpalet: structuur en werking
  ■ De wetgeving (beperkte inhoud)
  ■ Technische vaardigheid
  ■ Veiligheidsaspecten 

   

  Praktijkoefeningen
  ■ Werken met stapelaar i.f.v. de opdracht van de kandidaat
  ■ Laden en lossen diverse lasten
  ■ Grondige kennis van stapeltechnieken
  ■ Omgaan met hindernissen
  ■ Specifieke moeilijkheden en herkennen van risico's

   

  DUUR

  Afhankelijk van de kennis en/of de ervaring van de deelnemer

   

  PRAKTISCHE INFO

  Het is wenselijk dat men zich voorziet van:
  ■ Identiteitskaart
  ■ Stylo
  ■ Werkkledij
  ■ Veiligheidsschoenen
  ■ Veiligheidshelm 
  ■ Fluo hesje

   

  METHODIEK

  ■ Deelnemers actief betrekken (persoonlijke werkervaring)
  ■ Interactie met kandidaten
  ■ Demonstraties
  ■ Talrijke praktijkoefeningen 
  ■ Theorie wordt gekoppeld aan de praktijk
  ■ Kritische analyses met constructieve feedback
  ■ Groepsgesprekken
  ■ Individuele en/of groepsevaluaties