[:swvar:icon:2:]
  Intern- en extern transport

  Veilig werken met een hoogwerker

  DOELGROEP

  De opleiding richt zich tot iedereen die (zelfrijdende) hoogwerkers bedient, met name : schaarliften, hoogwerkers met telescopische -en/of knikarm, hoogwerkers op vrachtwagen.

   

  DOELSTELLINGEN

  • Kennen van de diverse types en structuur van de toestellen
  • Bedieningsorganen kennen en kunnen gebruiken
  • Inzicht in risico’s en gevaren - veiligheidsprincipes kennen en kunnen toepassen
  • Controle van het materieel
  • Verwerven van de nodige professionele kennis om de taken uit te voeren
  • Kunnen gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Menselijke veiligheid verzekeren in alle omstandigheden bij het gebruik van hoogwerkers

  INHOUD

  Theoretische sessies
  ■ Hoogwerker operator: wettelijke aspecten - veiligheidsfunctie
  ■ Diverse types toestellen
  ■ Materiaalinventaris en individuele bescherming
  ■ Risico's en veiligheidsvoorschriften

   

  Praktijkoefeningen

  ■ Stabiliteit van de hoogwerker verzekeren
  ■ Stempels correct plaatsen
  ■ Precisie manoeuvres—afstanden leren schatten
  ■ Dagelijkse controle en nazicht
  ■ Specifieke moeilijkheden, gebruik nooddaalventiel
  ■ Noodsituaties
  ■ Technische vaardigheden: besturen, opstellen, uitzetten, manoeuvreren, bedienen,…
  ■ Instellen juiste transportpositie

   

  DUUR

  Afhankelijk van de kennis en/of de ervaring van de deelnemer

   

  PRAKTISCHE INFO

  Type hoogwerkers binnen ons opleidingsaanbod

  ■ Schaarlift
  ■ Hoogwerker met telescopische arm
  ■ Hoogwerker met knikarm
  ■ Hoogwerker op vrachtwagen

   

  Het is wenselijk dat men zich voorziet van
  ■ Identiteitskaart
  ■ Stylo
  ■ Werkkledij
  ■ Veiligheidsschoenen
  ■ Veiligheidshelm 
  ■ Fluo hesje

   

  METHODIEK

  ■ Deelnemers actief betrekken (persoonlijke werkervaring)
  ■ Interactie met kandidaten
  ■ Demonstraties
  ■ Talrijke praktijkoefeningen 
  ■ Theorie wordt gekoppeld aan de praktijk
  ■ Kritische analyses met constructieve feedback
  ■ Groepsgesprekken
  ■ Individuele en/of groepsevaluaties