[:swvar:icon:2:]
  Intern- en extern transport

  Veilig werken met een combitruck

  DOELGROEP

  Deze opleiding richt zich tot iedereen die op een veilige manier een combitruck dient besturen en moet beschikken over voldoende rij- en bedieningsvaardigheden.

  DOELSTELLINGEN

  ■ Verwerven van de nodige professionele kennis om taken uit te voeren (rijden, vastnemen, positioneren, transporteren, neerzetten, stapelen in smalle gangen, …)
  ■ Menselijke veiligheid en preventie van ongevallen
  ■ Juiste behandeling van het materieel en goederen om schade te voorkomen
  ■ Economisch gebruik van de werkmiddelen, reductie van onderhoudskosten

  INHOUD

  Theoretische sessies
  ■ Veiligheid, verantwoordelijkheid en aspecten van de wetgeving Algemene begrippen van de combitruck
  ■ Algemene eisen
  ■ Banden, remmen en besturing
  ■ Het belasten van de combitruck
  ■ Algemene verkeersregels

   

  Praktijkoefeningen
  ■ Controle en onderhoudshandelingen
  ■ Bediening
  ■ Rij- en kijktechniek (grond- en hoogte)
  ■ Het draaimoment
  ■ In- en uitrijden van stellingen, plaatsen van paletten op hoogte
  ■ Slalom- en balkoefeningen
  ■ Veilig en efficiënt omgaan met goederen
  ■ Uitvoeren van praktijkoefeningen

   

  DUUR

  Afhankelijk van de kennis en/of de ervaring van de deelnemer

   

  PRAKTISCHE INFO

  Het is wenselijk dat men zich voorziet van:
  ■ Identiteitskaart
  ■ Stylo
  ■ Werkkledij
  ■ Veiligheidsschoenen
  ■ Veiligheidshelm 
  ■ Fluo hesje

   

  METHODIEK

  ■ Deelnemers actief betrekken (persoonlijke werkervaring)
  ■ Interactie met kandidaten
  ■ Demonstraties
  ■ Talrijke praktijkoefeningen 
  ■ Theorie wordt gekoppeld aan de praktijk
  ■ Kritische analyses met constructieve feedback
  ■ Groepsgesprekken
  ■ Individuele en/of groepsevaluaties