[:swvar:icon:2:]
  Ergonomie

  Coach - Veilig verplaatsen van zorgbehoevenden

  DOELGROEP

  De opleiding richt zich naar zorgverlenend personeel (verpleegkundigen, zorgkundigen, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, …) die inzicht hebben in rugsparend werken en die een transferbeleid binnen de instelling willen uitbouwen.

  DOELSTELLINGEN

  • In staat zijn om transfers correct uit te oefenen
  • Kunnen opstellen, uitwerken, realiseren, opvolgen en bijsturen van het transferbeleid
  • Bekwaam zijn om een transferbeleid te kunnen argumenteren a.d.h.v. interne onderzoeksresultaten
  • Het vermogen hebben referentiepersonen te ondersteunen en begeleiden
  • Competent zijn om probleemsituaties aan te pakken en oplossingen te bieden
  • Bijdragen tot verbetering van de werkomstandigheden  

  INHOUD

  • Inoefenen van diverse transfers/verplaatsingen volgens veiligheidsprincipes
  • Coördinatie van het transferbeleid: verantwoordelijkheden, risicoanalyse, preventiebeleid, wettelijke bepalingen
  • Onderzoeksmethodieken: observatie, analyse, controle, statistische gegevens
  • Coaching: plannen, leiden en begeleiden, communiceren, probleemsituaties aanpakken
  • Ergonomie: correct gebruik van hulpmiddelen, aanpassing van de werkomgeving, …
  • Ontwikkelen en opstellen van een intern leerprogramma:  evaluatieprocedures, meetinstrumenten, strategieën, …

   

  DUUR

  Programma op maat

   

  PRAKTISCHE INFO

  Voor meer info kan u ons telefonisch bereiken of contacteren via mail

   

  METHODIEK

  • Wij verzekeren een participatieve en interactieve deelname van de kandidaten door hen nauw te betrekken tijdens de vorming steunend op hun persoonlijke ervaringen
  • Tal van praktijksituaties worden onderling ingeoefend
  • Evaluatie en groepsgesprek