[:swvar:icon:2:]
  Coaching op de werkvloer

  Coach - Veilig verplaatsen van lasten

  DOELGROEP

  Deze vorming richt zich naar medewerkers binnen de onderneming, die belangrijke fysieke inspanningen leveren om goederen te verplaatsen en inzicht hebben in rugsparend werken. Werknemers moeten het goede voorbeeld kunnen geven en gemotiveerd zijn om collega’s aan te sporen tot veilig gedrag op de werkvloer. De opleiding is toegankelijk voor allerhande beroepscategorieën zoals: logistieke diensten, magazijniers, onderhoudspersoneel, keukenpersoneel, … .

  DOELSTELLINGEN

  • Inzicht verwerven in het ontstaan van en risico’s op overbelasting
  • Bewustwording van goede lichaamshoudingen- en bewegingen tijdens het manueel hanteren van lasten
  • Inzicht krijgen rond de ergonomische benadering van de werksituatie (inrichting van werkposten)
  • Inlichtingen rond het belang van lichaamsbeweging in het dagelijks leven
  • Kunnen opstellen, uitwerken, realiseren, opvolgen en bijsturen van het beleid binnen de organisatie
  • Competent zijn om probleemsituaties aan te pakken en oplossingen te bieden
  • Bijdragen tot verbetering van de werkomstandigheden  

  INHOUD

  • Bezoek aan de werkomgeving met praktische tips en adviezen
  • Spierversterkende- en ontspanningsoefeningen 
  • Coördinatie van het transferbeleid: verantwoordelijkheden, risicoanalyse, preventiebeleid, wettelijke bepalingen
  • Coaching: plannen, leiden en begeleiden, communiceren, probleemsituaties aanpakken
  • Ergonomie: correct gebruik van hulpmiddelen, aanpassing van de werkomgeving, …
  • Ontwikkelen en opstellen van een intern leerprogramma:  evaluatieprocedures, meetinstrumenten, strategieën, …

   

  DUUR

  Programma op maat

   

  PRAKTISCHE INFO

  Voor meer info kan u ons telefonisch bereiken of contacteren via mail

   

  METHODIEK

  • Wij verzekeren een participatieve en interactieve deelname van de kandidaten door hen nauw te betrekken tijdens de vorming steunend op hun persoonlijke ervaringen
  • Tal van praktijksituaties worden onderling ingeoefend
  • Evaluatie en groepsgesprek