[:swvar:icon:2:]
  Ergonomie

  Coach - Intern en extern transport

  DOELGROEP

  • Interne medewerkers die de rol van coach / trainer uitoefenen in het onthaal traject van nieuwe medewerkers, of collega's die van functie veranderen of medewerkers die opfrissing nodig hebben
  • Medewerkers die graag hun kennis delen met nieuwe collega's op een professionele manier

  DOELSTELLINGEN

  • Aanleren of opfrissen van technische vaardigheden met toestellen binnen het bedrijf
  • Opleiden van medewerkers binnen het bedrijf
  • Verwerven van capaciteiten voor het doorgeven van vakkennis
  • Leren communiceren met collega’s
  • Leren omgaan met moeilijkheden en weerstand
  • Inzicht verwerven in didactische principes - toepassingen
  • Analyseren van evaluatiemethodes (principes, objectiviteit, bijsturen, …

  INHOUD

  Theoretische noties

  • Wetgeving en reglementen
  • Diverse types toestellen uit het bedrijf kennen : bedieningsorganen - besturing - controle - veiligheidsregels - aandachtspunten
  • Methodologische en didactische principes
  • Opmaken van een lesplan volgens behoeften van het bedrijf - prioriteiten stellen
  • Time management
  • Pedagogische aanpak: hoe communiceer ik met collegae, hoe ga ik om met moeilijke gevallen, welke zijn de aandacht en observatiemomenten ?
  • Vormingsstrategie : hoeplan ik een vorming?
  • Hoe ga ik om met weerstand tegen verandering
  • Observeren en evalueren

  Praktische oefeningen:

  • Praktijkoefeningen met de diverse toestellen
  • Besturing en vaardigheid – dagelijkse controle – regels intern transport
  • Communicatie oefeningen: hoe breng ik aandachtspunten of zwakke prestaties over?
  • Didactische oefeningen: hoe leer ik mensen praktisch werken met een toestel, waar moet ik op letten, hoe corrigeer ik hen, …
  • Observatietechnieken en gebruik evaluatieroosters
  • Vaardigheidstesten
  • Praktijktoets: proefles geven aan interne medewerkers - nabespreking

   

  DUUR

  Programma op maat

   

  PRAKTISCHE INFO

  Voor meer info kan u ons telefonisch bereiken of contacteren via mail

   

  METHODIEK

  • Participatief: actieve betrokkenheid van de deelnemers uitgaande van persoonlijke ervaring
  • Interactief: ervaring en herkenbare situaties uit de dagelijkse praktijk
  • Praktijkoefeningen onder begeleiding van een ervaren coach