[:swvar:icon:2:]
  Coaching op de werkvloer

  Coach - Ergonomie op kantoor

  DOELGROEP

  De opleiding richt zich tot preventieadviseurs, veiligheidsdeskundigen, projectleiders, werkplaatsoversten, therapeuten, … die een goede basiskennis van de ergonomie willen hebben, in het kader van de observatie, verbetering en aanpassingen aan de werkposten in instellingen en bedrijven.

  DOELSTELLINGEN

  • Inzicht verwerven in de essentiële elementen van de ergonomie
  • Een kritisch constructieve reflex opbouwen ten aanzien van de werkplaats en de werkomgeving
  • Kennis van de determinerende factoren in de werkbelasting (fysiek, psychisch, sociaal)
  • Ergonomisch gebruik van de werkmiddelen
  • Gebruik van instrumenten voor analyse en onderzoek

  INHOUD

  Theoretische inleiding

  • Europese richtlijnen en wetgeving rond ergonomie van de kantoorwerkomgeving
  • Bepalende factoren van de algemene werkbelasting:
  • Mentale belasting: aandacht, stress, stimulatie, biologisch ritme, slaapstoornissen
  • Fysieke belasting: spieren, ademhaling, bloedcirculatiesysteem, hartslag, zuurstofverbruik, gezichts- en gehoorproblemen
  • Voorbereiding op de rol van coach : didactische principes – communicatie met collegae – adviezen geven – probleemsituaties helpen oplossen – omgaan met conservatisme en weerstand van personen

  Praktijkgericht deel

  • De correcte zithouding op kantoor + test
  • Tips voor het aannemen van goede houdingen tijdens het zitten - liggen – staan
  • Observatie en analyse op de werkplek: wat is de situatie, hoe kan ik ze optimaal aanpassen?
  • Checklist en aanpassingen
  • Goed bewegen en rug hygiëne in de activiteiten van het dagelijks leven
  • Lichaamsoefeningen tijdens langdurig zitten

   

  DUUR

  Programma op maat

   

  PRAKTISCHE INFO

  Voor meer info kan u ons telefonisch bereiken of contacteren via mail

   

  METHODIEK

  • Wij verzekeren een participatieve en interactieve deelname van de kandidaten door hen nauw te betrekken tijdens de vorming steunend op hun persoonlijke ervaringen
  • Theoretische uiteenzetting a.d.h.v. Power Point Presentaties
  • Rondgang, adviezen en suggesties op diverse werkposten
  • Interactieve bespreking, uitwisseling van ervaringen met betrokkenen
  • Evaluatie en groepsgesprek