[:swvar:icon:2:]
  Coaching op de werkvloer

  Coach - Ergonomie in de tuinbouwsector

  DOELGROEP

  Deze vorming richt zich naar medewerkers, die tijdens hun werk belangrijke fysieke inspanningen leveren in het domein van tuinieren en die een goede basiskennis willen verwerven van de ergonomie in het kader van observatie, verbetering en aanpassingen aan de werkposten.

  De opleiding is toegankelijk voor alle ondernemingen zoals de groendienst bij gemeente- of stadsdiensten, maatwerkbedrijven en tuinbouwscholen. 

  DOELSTELLINGEN

  • Inzicht verwerven in het ontstaan van risico’s op overbelasting
  • Bewustwording van goede lichaamshoudingen en -bewegingen tijdens het tuinieren
  • Informatie rond de ergonomische benadering van de werksituatie
  • Inlichtingen rond het belang van lichaamsbeweging in het dagelijks leven
  • Inzicht verwerven in de essentiële elementen van de ergonomie
  • Een kritisch constructieve reflex opbouwen ten aanzien van de werkplaats en de werkomgeving
  • Ergonomisch gebruik van de werkmiddelen
  • Gebruik van instrumenten voor analyse en onderzoek

  INHOUD

  Theoretische inleiding

  • Bepalende factoren van de algemene werkbelasting:
  • Mentale belasting: aandacht, stress, stimulatie, biologisch ritme, slaapstoornissen
  • Fysieke belasting: spieren, ademhaling, bloedcirculatiesysteem, hartslag, zuurstofverbruik, gezichts- en gehoorproblemen
  • Voorbereiding op de rol van coach : didactische principes – communicatie met collegae – adviezen geven – probleemsituaties helpen oplossen – omgaan met conservatisme en weerstand van personen

  Praktijkgericht deel

  • Structuur en werking van het bewegingsstelsel en mogelijke aandoeningen (overbelasting)
  • Fysieke vaardigheden: praktijkoefeningen – basistechnieken en houdingen
  • Tips voor het aannemen van goede houdingen tijdens het zitten - liggen – staan
  • Observatie en analyse op de werkplek: wat is de situatie, hoe kan ik ze optimaal aanpassen?
  • Checklist en aanpassingen
  • Veilig bewegen tijdens activiteiten van het dagelijks leven
  • Lichaamsoefeningen
  • Bezoek aan de werkposten : korte analyse van risico’s en problemen
  • Mogelijke oplossingen  in functie van precieze werkomstandigheden (praktijktoepassingen op de werkplek)

   

  DUUR

  Programma op maat

   

  PRAKTISCHE INFO

  Voor meer info kan u ons telefonisch bereiken of contacteren via mail

   

  METHODIEK

  • Wij verzekeren een participatieve en interactieve deelname van de kandidaten door hen nauw te betrekken tijdens de vorming steunend op hun persoonlijke ervaringen
  • Theoretische uiteenzetting a.d.h.v. Power Point Presentaties
  • Rondgang, adviezen en suggesties op diverse werkposten
  • Interactieve bespreking, uitwisseling van ervaringen met betrokkenen
  • Evaluatie en groepsgesprek