[:swvar:icon:2:]
  Coaching op de werkvloer

  Coach - Ergonomie in de schoonmaaksector

  DOELGROEP

  Deze vorming richt zich naar medewerkers binnen de onderneming, iedereen die instaat voor de schoonmaak van interieur, exterieur, kantoren, sanitair.

  DOELSTELLINGEN

  • Inzicht verwerven in de essentiële elementen van de ergonomie
  • Een kritisch constructieve reflex opbouwen ten aanzien van de werkplaats en de werkomgeving
  • Kennis van de determinerende factoren in de werkbelasting (fysiek, psychisch, sociaal)
  • Ergonomisch gebruik van de werkmiddelen
  • Kennis verwerven betreffende hygiënische regels en onderhoud
  • Deskundigheid en vaardigheid verwerven bij de uitvoering van schoonmaaktaken
  • Kennis verwerven op het gebied van onderhoudsproducten en technieken
  • Risico’s en gevaren kunnen erkennen – veiligheid bij uit te voeren werken

  INHOUD

  Theoretische inleiding

  Praktijkgericht deel

  • Hygiëne test
  • Werkorganisatie: plannen en organiseren: wat – wanneer – hoe – waarmee - …
  • Werken volgens voorgeschreven procedures binnen huishoudelijk werk: ramen zemen, stofzuigen, boenen, moppen, afstoffen, tapijtreiniging, zetels en meubilair reinigen ...
  • Dagelijks onderhoud van kantoren – interieur – sanitair – …
  • Afval en restproducten sorteren en verwijderen
  • Bediening van onderhoudsmachines en toestellen (vb. Boenmachine, schrobmachine)
  • Communicatie oefeningen en omgang met collega’s: zich voorstellen, gericht luisteren, vragen stellen, zich informeren

   

  DUUR

  Programma op maat

   

  PRAKTISCHE INFO

  Voor meer info kan u ons telefonisch bereiken of contacteren via mail

   

  METHODIEK

  • Wij verzekeren een participatieve en interactieve deelname van de kandidaten door hen nauw te betrekken tijdens de vorming steunend op hun persoonlijke ervaringen
  • Theoretische uiteenzetting a.d.h.v. Power Point Presentaties
  • Rondgang, adviezen en suggesties op diverse werkposten
  • Interactieve bespreking, uitwisseling van ervaringen met betrokkenen
  • Evaluatie en groepsgesprek