[:swvar:icon:2:]
  Coaching op de werkvloer

  Coach - Ergonomie in de industrie

  DOELGROEP

  Interactieve opleiding die zich richt zich tot preventieadviseurs, veiligheidsdeskundigen, projectleiders, werkplaatsoversten, economen, aankoopverantwoordelijken, …  die een goede basiskennis van de ergonomie willen hebben, in het kader van de observatie, verbetering en aanpassingen aan de werkposten, werkomgeving in instellingen en industriële bedrijven.

  DOELSTELLINGEN

  • Inzicht verwerven in de essentiële elementen van de ergonomie
  • Een kritisch constructieve reflex opbouwen ten aanzien van de werkplaats en de werkomgeving
  • Kennis van de determinerende factoren in de werkbelasting (fysiek, psychisch, sociaal)
  • Economisch gebruik van de werkmiddelen, reductie van onderhoudskosten
  • Gebruik van instrumenten voor analyse en onderzoek

  INHOUD

  Theoretische inleiding

  • Inhoud en doelstellingen van de ergonomie
  • Werkbelasting: determinerende factoren, werkdruk
  • Mentale belasting: aandacht, stress, stimulatie, biologisch ritme, slaapstoornissen
  • Fysieke belasting: spieren, ademhaling, bloedcirculatiesysteem, hartfrequentie, zuurstofgebruik
  • Sociale belasting
  • Ergonomische studie van de activiteit
  • Studie van de werkpost: elementen: geluid, verlichting, verluchting, ruimte, omgevingsfactoren
  • Onderzoeksmethoden - Analyse methode: draagwijdte en limieten

  Praktijkgericht deel

  • Werkpost: observatie en analyse
  • Gegevens verzamelen in concrete situaties
  • Informatie verzamelen bij de operatoren
  • Risicoanalyse instrumenten
  • Werkpost verbeteringen
  • Controle van de risico’s
  • Lichaamsbewegingen en houdingen
  • Coaching: plannen, leiden en begeleiden, communiceren, probleemsituaties aanpakken

   

  DUUR

  Programma op maat

   

  PRAKTISCHE INFO

  Voor meer info kan u ons telefonisch bereiken of contacteren via mail

   

  METHODIEK

  • Wij verzekeren een participatieve en interactieve deelname van de kandidaten door hen nauw te betrekken tijdens de vorming steunend op hun persoonlijke ervaringen
  • Theoretische uiteenzetting a.d.h.v. Power Point Presentaties
  • Rondgang, adviezen en suggesties op diverse werkposten
  • Interactieve bespreking, uitwisseling van ervaringen met betrokkenen
  • Evaluatie en groepsgesprek