KLACHTEN REGISTRATIE en BEHANDELING

Indien u klachten heeft of ontevereden bent over bepaalde diensten, het verloop van een project, kan u steeds schriftelijk een klacht formuleren. U kan dat doen door hetzijn een email te sturen naar m.vanmello@ergoteam.be , hetzij door het invullen van het contactformulier, waarin u onderaan in de rubriek "commentaar" uw klacht kan beschrijven.

U kan ook telefonisch contact nemen met Monique Van Mello op het secretariaat ( tel. 09-230.59.40 ), wanneer het gaat over meldingen, kleine meningsverschillen, ontevredenheid over het verloop van een cursus, behandeling, ... Wij proberen steeds zo snel mogelijk naar een oplossing te zoeken.

Voor ernstige fouten of klachten adviseren wij steeds schriftelijk hiervan melding te maken via bovenvermelde kanalen. Wij stellen een onderzoek in, begeleiden een eventueel confrontatie van betrokkenen en contacteren u zo spoedig mogelijk om de zaak toe te lichten. Samen proberen we naar de beste oplossing te zoeken voor alle betrokken partijen. Wij garanderen absolute discreethouding.