VACATURES

Op deze pagina treft u de openstaande betrekkingen bij Ergoteam Training en Safety Services. U kan uw sollicatie, vergezeld van uw curriculum vitae, doorsturen per e-mail aan e.daneels@ergoteam.be of per post aan ERGOTEAM - Eric DANEELS - Voordries, 3 - 9050 GENTRBUGGE

Wij hebben momenteel een vacature voor een instructeur - lesgever

Bedrijfsomschrijving:

ERGOTEAM is een opleidingscentrum voor beroepsopleiding en vervolmaking,  behorend tot de socio-culturele sector, volwassenenonderwijs. Ergoteam is een toonaangevend bedrijf in de sector van veiligheidsopleidingen, welzijn en gezondheid op het werk. Wij zijn tevens erkend door de Federale en Vlaamse overheid als opleidingsverstrekker.

Om ons team te versterken, zijn wij op zoek naar een instructeur-lesgever.

Omschrijving van de functie

 • Leiden van opleidingssessies (theorie en praktijk) inzake mechanische goederenbehandeling (heftruck, hoogwerker, rolbrug, aanslaan, grondverzetmachines, stellingbouw, perslucht…, zowel in onze opleidingscentra, als bij klanten ter plaatse in de bedrijven.

 • Beoordelen en evalueren van de kandidaten aan de hand van evaluatiematrixen

 • Samen met collegae en de pedagogische verantwoordelijke bijdragen tot de evolutie en verbetering van de cursussen, samenwerking met de kwaliteitsverantwoordelijke

 • Communicatie van de resultaten aan de cursisten en administratieve verantwoordelijken

 • Occasionele plaats bezoeken en programma opbouw met klanten

Profiel:

 • Diploma middelbaar (ASO), technisch of beroepsonderwijs (min. A3)
 • Technische vakbekwaamheid en interesses; kennis mechanica, hydraulica, certificaten van heftruckbestuurder, hoogwerker operator, rolbrugbestuurder, … strekken tot aanbeveling
 • Basiskennis veiligheidsregels - bezit VCA attest strekt tot aanbeveling
 • Basiskennis MS Office (Outlook, Word, Excel, Internet )
 • Meertalig (Nederlands, Frans ) + kennis van een andere taal (Arabisch, Pools, Engels, …) is een pluspunt
 • In het bezit zijn van een voertuig (rijbewijs B) en beried zijn zich te verplaatsen hoofdzakelijk in Oost-Vlaanderen, maar occasioneel ook in de rest van België.

Specifieke competenties

 • Adviseren over opleiding - Advies over professionele trajecten, opleidingsstages, betalingssysteem,…
 • Opleidingsacties opstellen (noden analyseren, instanties kiezen, keuze van financiering)

Sleutelvaardigheden

 • Eigen werkwijze evalueren- Handelwijze bijsturen vanuit reflectie
 • Luisterbereid zijn - Aandacht schenken aan de boodschappen van andere mensen
 • Stressbestendig zijn - Efficiënt gedrag vertonen in situaties met hoge complexiteit
 • Zelfstandig werken - Op een effectieve wijze de eigen taak uitvoeren zonder hulp van anderen.
 • Zelfvertrouwen bezitten - Realistisch steunen op eigen kunnen om de juiste acties te nemen; ook al is er weerstand of tegenkanting.
 • Klantgericht zijn- Wensen en behoeften van klanten inschatten en er naar handelen
 • Samenwerken - Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat
 • Sociale ingesteldheid - Spontane interesse vertonen voor mensen
 • Didactische vaardigheid: Informatie en vaardigheden op een heldere wijze overbrengen met het gepast gebruik van (audiovisuele) hulpmiddelen zodanig dat de toehoorder op een efficiënte wijze begeleid wordt bij het leren kennen en kunnen.
 • Flexibel zijn :zich aanpassen aan wijzigende omstandigheden
 • Innoveren : Inventieve ideeën aanbrengen, zoeken naar verbeteringen, experimenteren met nieuwe concepten en procedures, problemen oplossen op een creatieve en heldere wijze

Wij bieden:

 • Een grondige interne en externe opleiding (communicatie en pedagogische vaardigheden, bijkomende veiligheidstraining, technische opleiding, werken met MS Office, rapporteringstechnieken, praktijkstage, …)

 • Een bediendencontract voor onbepaalde duur- ook mogelijkheid tot werken op freelance basis - Een competitief salarispakket en extra-legale voordelen

 • Tankkaart of verplaatsingsvergoedingen

 • Maaltijdcheques

 • Aangename functie in een gemotiveerd team, met veel autonomie en verantwoordelijkheid

 
Stuur uw motivatiebrief en gedetailleerd curriculum naar het bovenstaand. Meer inlichtingen kunt u bekomen op dit telefoonnummer : 09-230.59.40  of via email gericht aan e.daneels@ergoteam.be .