Het preventiebeleid is de verplichting van iedere werkgever.

Wij bieden graag ondersteunining bij de planning, structurering en en uitvoering van uw preventiebeleid.

Wat wordt hier nu precies mee bedoeld? Het is in België wettelijk verplicht zodra je de titel van “Werkgever” draagt, een interne dienst voor preventie op te richten d.w.z. vanaf 1 werknemer. Het volstaat om als werkgever een basisopleiding te volgen en om op die manier de nodige kennis aan te tonen. Maar de hele codex naleven en de nodige, verplichte documenten voorzien is een heel karwei en is dan ook niet altijd even evident. Het volstaat vaak niet met een basisopleiding om exact en correct te weten wat je moet doen.  (Wet van 4 Augustus 1996 Betreffende het welzijn van werknemers tijdens de uitvoering van hun werk)

Wij helpen bij het opstellen van documenten ter goedkeuring aan de Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) :

 • Globaal preventieplan (verplicht 5-jaarlijks) en het Jaaractieplan

 • Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

 • Maand- of kwartaalverslagen

 • Omstandig verslag bij een arbeidsongeval en de nodige verplichte administratie

Wanneer u verschillende sites/werven heeft die een audit moeten krijgen of die onderhevig zijn aan bepaalde veiligheidscontroles kunnen wij hierbij ook helpen. Wij werken samen met diverse gespecialiseerde actoren.

 • Controleren van de nodige vergunningen & attesten (vuurvergunning, werkvergunning, hoogte, besloten werkruimte, attesten rollend materieel…)

 • Opvolging en controleren van de keuringen van de arbeidsmiddelen volgens

 • Beeldschermen (KB 27/08/1993)

 • Mobiele arbeidsmiddelen (KB 04/05/1999)

 • Arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (KB 04/05/1999)

 • Werkzitplaatsen en rustzitplaatsen (KB 27/04/2004)

 • Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte (KB 31/08/2005)

 • Opstellen van toolboxen & toelichting

 • Dagelijkse inspectielijst + rapportage

 

Wij helpen bij het uitvoeren van diverse risicoanalyses :

 • Kinney methode

 • Ishikawa of visgraat methode

 • Fact tree methode

 • HAZOP studie

 • SIL analyse

 • FMEA (Failure Mode & Effects Analysis)

 

Wij helpen bij het implementeren of ondersteunen van een veiligheidskwaliteitssysteem inclusief de benodigde opleidingen :

 • ISRS

 • OHSAS 18001

 • VCA* **

 

Voor projecten en begeleidingstrajecten werken wij samen met onze partner RISPRO, gespecialiseerd consulting bureau. Vraag vrijblijvend informatie via mail : e.daneels@ergoteam.be of telefonisch op nummer 09-230 59 40