VEILIGHEIDSAUDIT

De audit is een onderzoek en analyse naar de veiligheid van het werk in het algemeen. Dit is dus niet gericht op de audit van veiligheidsmanagement of documentbeheerssystemen (zie hiervoor : Quality Management )

 

AUDIT veiligheid van werken

 • Observatie van werkposten
 • Observatie van het werk en omgeving
 • Observatie van operatoren

 

METHODIEK

Observaties

 • orde en netheid: opgeruimde werkplaats, plaats van gereedschappen
 • ergonomische aspecten werkhoudingen, omgevingsomstandigheden (temperatuur, geluid, verlichting, trillingen,) manueel hanteren van lasten,, gevaren, blootstellingen
 • gereedschappen
 • persoonlijke beschermingsmiddelen
 • toepassing van de procedures: zijn ze gekend en worden ze gevolgd

Gesprekken met operatoren, afdelingsverantwoordelijken, productieleiders

Checklists

Metingen

Analyses

Vaststellingen en kritische evaluatie

 

RAPPORTERING

 

Onmiddellijke melding van gevaarlijke situaties

Verslag met

 • vaststellingen,
 • analyses en grafische voorstelling,
 • aandachtspunten,
 • adviezen,
 • vastleggen van prioriteiten,
 • planning,
 • implementatie van een beleid

 

Na overhandiging van het rapport wordt er een nabespreking gepland om constructief de aandachtspunten aan te pakken.

Wij kunnen ook opvolgingsaudits plannen en de acties opvolgen op het terrein.

Voor bijkomende inlcihtingen, aanvraag bedrijfsbezoek, offertes, ... kan u een mail sturen naar e.daneels@ergoteam.be