Risico analyse en risicobeheersingssytemen

Workshop : Risico analyse en evaluatie ( 1 dag ) - in company 

Workshop : Risico-analyse en begeleiden van medewerkers naar veilig gedrag - open training of in company

Workshop : Meetinstrumenten risico analyse fysieke overbelasting in de zorgsector - open training of in company

Workshop : Implementatie van een kwaliteitsveiligheidssysteem - open opleiding of in company (in voorbereiding)

Workshop - praktijksessie : Ergonomische werkpostanalyse

 

Brochure : Risico-analyse - dynamisch risicobeheersingssysteem - FOD WASO

Document : Taakrisicoanalyse voor diverse werkzaamheden

Handleiding : SOBANE strategie voor het beheer van beroepsrisico's

Handleiding : Reglementering van het welzijn op het werk - Wet en codex Welzijn op het werk

 

Bijkomende inlichtingen : mail e.daneels@ergoteam.be of tel. 09-230 59 40