OPLEIDINGEN VOOR DE ZORGSECTOR

Ziekenhuizen - Woon-en zorgcentra - Thuiszorg - Minder-validen instellingen

                                                                                                                                                                                                                         VERSION FRANCAISE : voir FORMATION SECTEUR SOINS

  • Opleidingsaanbod voor Woon en Zorgcentra en rustoorden i.s.m. Sociaal Fonds : zie folder
  • Verplaatsingsprincipes (Canadese benadering) :
  • Opleiding tot ergocoach - medewerker in het preventiebeleid van de zorginstellingen (zie bijgaande folder)

Ergoteam is uitgegroeid tot één van de toonaangevende opleidingsverstrekkers in de zorgsector. Zij kan ook fier zijn op haar nationale en internationale relaties, waar ze als een zeer gewaardeerde en innoverende partner wordt ervaren.

Alle opleidingen werden geactualiseerd en aangepast aan de behoeften van deze tijd. Verder streven we naar een realistische aanpak samen met de verzorgenden. Hierbij willen we ook zo veel mogelijk praktisch werk verrichten met de bewoners en begeleiden hierbij de verzorgenden op de werkvloer.

Reeds lange tijd investeren instellingen in de preventie van fysieke letsels voor het personeel via het Sociaal Fonds van de privé zorginstellingen. Als opleidingsverstrekker willen we hier een steentje willen toe bijdragen. Bijkomende inlichtingen van Sociaal Fonds FEBI (Ziekenhuizen, Ouderenzorg, Maatwerkbedrijven, Thuiszorg) : Opleidingsaanbod 

U kan de inhoud van de modules raadplegen op diezelfde site of via de hogervermelde link "opleidingsaanbod". Intekenen kan via het Sociaal Fonds Ouderenzorg het bijgaand inschrijvingsformulier .

U kan de beschrijvende fiches raadplegen voor de diverse opleidingsmodules :

Voor bijkomende informatie kan u ook terecht bij Monique Van Mello op 09-230.59.40 of via mail m.vanmello@ergoteam.be