Vakbekwaamheid van beroepschauffeurs

 Vanaf 10 september 2008 gelden nieuwe vereisten inzake vakbekwaamheid voor bestuurders van voertuigen van groep D (autobussen en autocars) die in beroepsverband rijden. Voor de bestuurders van voertuigen van groep C (vrachtwagens) is de inwerkingtreding pas voorzien op 10 september 2009.

Door de steeds toenemende groei van het zwaar vervoer op de Europese wegen en de grote impact ervan op de algemene verkeersveiligheid heeft Europa maatregelen genomen om de opleiding van bus- en vrachtwagenbestuurders te laten voldoen aan een gemeenschappelijk minimumniveau.

De vakbekwaamheid wordt, na voorlegging van een getuigschrift van basiskwalificatie, aangeduid door een communautaire code 95, gevolgd door de vervaldatum van het bewijs van vakbekwaamheid en opgenomen op :

  1. het rijbewijs, achter de rijbewijscategorie waarvoor de vakbekwaamheid geldig is;
  2. het bestuurdersattest voor personen die goederenvervoer verrichten en die geen houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs;
  3. het daartoe bestemde certificaat voor de personen die personenvervoer verrichten en die geen Belgisch of Europees rijbewijs bezitten.

Het bewijs van vakbekwaamheid is vijf jaar geldig. Het kan telkens verlengd worden met vijf jaar indien de bestuurder kan aantonen dat hij 35 kredietpunten heeft verzameld binnen een periode van vijf jaar. Op het ogenblik van de verlenging worden 35 kredietpunten in mindering gebracht op het kredietpuntensaldo. 

 

Sinds kort organiseert ERGOTEAM Opleidingsccentrum in samenwerking met haar erkende partner VETO opleidingen vakbekwaamheid. Deze kunnen gegeven worden in afspraak met transportondernemingen op tijdstippen dat hun het best past. Er zijn ook open opleidingen georganiseerd (dagcusussen, avondcursussen, zaterdagcursussen) in het opledingscentrum te Oosterzele.

WIj hebben in de diverse materies beroep gedaan op experten, zodat de training effectief direct bruikbaar is en een impact heeft op het veiligheidsbeleid van de onderneming; WIj bieden momenteel volgende trainingen en workshops aan :

 

Telefonisch contact : Monique VAN MELLO - 09-230.59.40   PLANNING - DATA : zie kalender

INSCHRIJVEN :  fax het formulier naar 09-230.40.35 schrijf in via de website opleidingskalender of bijgevoegd inschrijvingsformulier