ERKENNINGEN EN SAMENWERKINGSVERBANDEN

Ergoteam is Q*FOR gecertificeerd door Management Information onder n° 02265. Ook na de laatste audit behaalt Ergoteam zijn Q*FOR label (geldigheid tot 10/2019). 
De Q*For analyse omvat een onderzoek over de karakteristieken van de instelling (Process scan), evenals een klantentevredenheidsonderzoek (Qfor Client Scan). Het certificaat is drie jaar geldig. Informatie : www.maninfo.be

 

Ergoteam is een erkend opleidingsverstrekker door de Vlaamse Overheid in het kader van de KMO portefeuille.
De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse kmo’s en beoefenaars van vrije beroepen die voldoen aan enkele voorwaarden
Informatie : https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille   - Erkenningsnummer KMOP  :  DV.O 215674 

 

RISICOVOLLE TAKEN

In het kader van het Register Risicovolle taken kreeg Ergoteam eveneens een door Certup (Management Information) Process Scan en Safety Scan met positief resultaat. Hierdoor werd ERGOTEAM door de VCA beheersorganisatie Contractor Safety Management (CSM vzw) erkend in het kader van VCA en Risicovolle taken (geldigheid tot 10/2019).

Ingevolge een gerechterlijke procedure, die momenteel nog loopt, werd de erkenning van ERGOTEAM ingetrokken op 09-07-2018. Daar er op dit ogenblik nog geen vonnis is in het proces ten gronde, kan dus ook nog geen uitsluitsel gegeven worden inzake de juistheid van de beslissing van CSM. Van zodra er een defintieve uitspraak is zullen wij onze klanten hierover informeren via deze website.

 

IQA ERKENNING  inzake certificatie voor Risicovolle taken en Veiligheid op het werk

ERGOTEAM werd eveneens erkend als trainingscentrum voor veiligheidsopleidingen en risicovolle taken door IQA Certificeringsbureau. IQA is een methodiek inzake veiligheid, die hoofdzakelijk een gedragsverandering beoogt t.o.v. risicovolle taken en medewerkers opleidt om te werken volgens de kwaliteiststandaarden en "good work practices".

Vanaf 5 februari 2019 kunnen alle certificaten en diploma's gecontroleerd en geverifieerd worden op de website van IQA-Register :  www.iqa-register.eu . Alle certificaten met ingang van 02-01-2019 kunnen er worden in opgevraagd.

 

EUROPEES SOCIAAL FONDS

          

Ergoteam heeft een overeenkomst het ESF Agentschap Vlaanderen in het kader van het behalen van een ERVARINGSBEWIJS -  Informatie : http://www.ervaringsbewijs.be/ .Wij dienen regelmatig projecten in bij het Europees sociaal fonds.

 

Lid van de BELGIAN ERGONOMIC SOCIETY  (BES)

In het kader van verbetering van werkomstandigheden, analyse van de werkplaats, en ergonomische ontwikkelingen neemt ERGOTEAM regelmatig deel aan nationale en internationale congressen en studiedagen, teneinde de meest recente evoluties te kunnen volgen en aan te wenden voor een betere werkplek. Wij werken in dat opzicht dan ook samen met erkende ergonomen.

 

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID en SOCIAAL OVERLEG  (FOD WASO)

Opleidingen van Ergoteam, bestemd voor de gezondheidszorg, ziekenhuizen, bejaardentehuizen, Rust- en Verzorgingsinstellingen, zijn door de Federale Overheidsdienst (Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen) erkend voor Betaald Educatief Verlof en lopen met ondersteuning van het Commissariaat Generaal ter bevordering van de Arbeid. Tevens heeft Ergoteam via FOD WASO een erkenning voor het geven van de cursussen EERSTE HULPVERLINGEN (EHBO) en Nijverheidshelper in industriële middens.
Zie: http://www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=5038

 

KIND en GEZIN

Ergoteam is erkend door Kind & gezin voor de opleidingen “levensreddend handelen bij kinderen’.
http://www.kindengezin.be/img/opleidingsaanbod-levensreddend.pdf

 

ANDERE SAMENWERKINGSVERBANDEN

BEROEPSFEDERATIE VEILIGHEIDS OPLEIDERS
Actief Lid

 

 

FVB Constructiv
Vaktechnische en veiligheidsopleidingen voor de bouwsector
http://fvb.constructiv.be/nl/over%20het%20fvb/wat%20doet%20het%20fvb/opleidingen.aspx

VORMELEK

Vormelek peilt continu naar de opleidingsbehoeften van de bedrijven uit de elektrotechnische sector en probeert hierop een passend antwoord te formuleren. Zij waakt permanent over de bijscholing van de arbeiders uit de sector.
Er worden stimuli uitgewerkt om de integratie van vakmensen in de sector te bevorderen en worden de opleidingen gratis aangeboden aan bedrijven die arbeiders uit de sector PSC 149.01 tewerkstellen.

 

VETO - Opleidingspartner

​         www.veto-bvba.be

 

RISPRO Consultingbureau

     www.rispro.eu