Vlaamse Gemeenschap

 

ERKEND OPLEIDINGSVERSTREKKER ERGOTEAM

Ergoteam is een erkend opleidingscentrum door de Vlaamse Gemeenschap. WIj zijn geregistreerd onder nummer DV.O 215674 . Voor de opleidingen die u bij Ergoteam volgt kan u een tegemoetkoming vragen van de Vlaamse Overheid. Hiervoor werd een Cel Economisch Advies ingeroepen (BEA).

BEA staat voor "Budget voor opleiding, advies, mentorschap en kennis" en is de naam voor de geïntegreerde subsidiemaatregel waarmee kleine en middelgrote ondernemingen met steun van de Vlaamse overheid de ondernemerschapsbevorderende diensten opleiding, advies, kennis en mentorschap kunnen inkopen. Deze maatregel kwam in de plaats van de maatregelen opleidings- en adviescheques en werd uitgebreid met de pijler mentorschap voor talentvolle ondernemers en kennis.

Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen 35% steun ontvangen op de in aanmerking komende kosten. Deze subsidie kan enkel aangevraagd worden via het internet aangezien de aanvraag, verwerking, toekenning en beheer van de subsidie volledig gebeurt via een elektronische ondernemerschapsportefeuille.Deze portefeuille bestaat uit vier pijlers: opleiding, advies, mentorschap en kennis.

Voor meer info over de aanvraag van opleidingscheques kan u terecht op de website van de Economie Agentschap Vlaamse Overheid

 

 

 

 


 

OPLEIDINGSCHEQUES VOOR WERKNEMERS - WERKENDEN

Alle werknemers, die wonen in Vlaanderen of in het Brusselse gewest, kunnen gebruik maken van de opleidingscheques van de Vlaamse overheid.

Kom je in aanmerking, dan beslis je zelf waar en wanneer je een opleiding of een loopbaanbegeleiding volgt. De opleiding moet wel verstrekt worden door een instelling die erkend wordt in Vlaanderen. Bovendien moet de opleiding bijdragen tot je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Na de opleiding of begeleiding krijg je een attest waaruit blijkt wat je hebt gevolgd en welke competenties je hebt verworven.

Meer informatie: www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml

Opleidingscheques aanvragen: