VISIE - MISSIE

"THINGS ARE ONLY IMPOSSIBLE UNTIL THEY ARE NOT."

JEAN-LUC PICARD COMMANDER OF THE USS ENTERPRISE

VISIE

Kwaliteits- en Veiligheid management moet geen administratieve handeling zijn, maar moet mensen helpen om op een veilige en verantwoorde manier hun taken optimaal uit te voeren en beschermen in de dagelijkse praktijk. De IQA Group (wat staat voor Independant Quality Assurance) is volledig gericht op het praktisch opleiden van mensen en het optimaal implementeren van gewenst gedrag en respect voor de regelgeving door middel van gebruiksvriendelijke, praktische instrumenten, trainingen, ondersteuning, en advies.

MISSIE

Veiligheids- en kwaliteits management zijn geen statische checklist. WIj streven naar optimale bewustwording en gedragsverandering na in alle geledingen van organisaties (van directie tot werkvloer) op het gebied van veiligheid en kwaliteiten verbetering om protocollen te implementeren en de kwetsbare mens te beschermen.

AMBITIE

De ambitie van ERGOTEAM is om de toonaangevende partij in de Benelux te zijn op het gebied van Kwaliteits- en Veiligheid management.

KERNWAARDEN

 • VERTROUWEN
 • BETROKKENHEID
 • VERANTWOORDELIJKHEID
 • SAMENWERKING

 

PERSOONLIJKHEID

ERGOTEAM Training & Safety Services wil

 • meewerken aan de beroepsopleiding en vervolmaking van alle werknemers
 • mensen meer kansen bieden op de arbeidsmarkt door bijscholing en herscholing
 • informatie verstrekken en opleiding verzorgen rond veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk
 • een bijdrage leveren aan het voorkomen van grote risico’s in de ondernemingen
 • meewerken aan de verbetering van de werkomgeving

Dit past in een totale dienstverlening aan de instellingen en ondernemingen, waarbij het geven van informatie, voorafgaandelijk bezoek, opstellen van een planning, verwezenlijken van de vorming, begeleiden bij het opstarten van een project (coachen), het geven van adviezen (diagnose en consult), medewerking aan de opvolging en evaluatie, behoren tot het pakket.

TONE OF VOICE

ERGOTEAM heeft een bredere interesse dan het eigen vakgebied alleen en laat dat ook in haar communicatie doorschemeren daar waar mogelijk. Veiligheid en kwaliteit gaat voor haar verder dan de alleen het eigenbelang en de eigen (betalende-) opdrachtgevers. Maatschappelijk- en politiek debat over veiligheid en wet- en regelgeving schuwt ze niet. Dit is merkbaar op diverse sociale platformen waar ze aanwezig is (twitter, linkedin, Facebook).

WAARDE PROPOSITIE

 • ALLE DIENSTEN EN SERVICES VAN DE QA GROUP ZIJN PRAKTISCH EN EFFECTIEF
 • FOCUS  OP MENTALITEIT, BORGING EN GEDRAGSVERANDERING
 • ACTUELE KENNIS EN KUNDE, MAAR OOK PERMANENT BEZIG MET DE ONTWIKKELING EN VERBETERING VAN METHODIEK EN HULPMIDDELEN OP HET GEBIED VAN KWALITEITS- EN VEILIGHEIDS MANAGEMENT (TOOLS).
 • DOOR INNOVATIEVE METHODIEKEN EN FOCUS OP EFFECTIVITEIT LEVERT DE QA GROUP BESPARINGEN OP VOOR HAAR OPDRACHTGEVERS
 • COCREATIE MET HAAR OPDRACHTGEVERS - BETROKKENHEID EN OVERLEG - MAATWERK

CERTIFICERINGS SYSTEEM EN COMMUNITY

De QA Group is permanent bezig werkwijzen, methodieken en systemen te analyseren en te verbeteren of te innoveren.

Daarvoor faciliteert de QA Group een community van vakmensen uit de praktijk en de wetenschap. Deze “Community of Practice” wordt ondersteund met een online platform waar “best practices” en ervaringen gedeeld worden en over gediscussieerd.

Samen met deze community wordt er in een co-creatie traject gewerkt aan een alternatief voor de huidige VCA certificering. De QA Group heeft hierin het initiatief genomen om een effectief, praktisch hanteerbaar protocol te ontwikkelen, dat ingebed is in een focus op gedrags- en mentaliteitsverandering.

In een open innovatie traject met de community wordt dit protocol ontwikkeld en zullen ook ondersteunende tools ontwikkeld gaan worden. Het ontwikkelde certificeringssysteem wordt door een separate stichting beheerd.

 


Monique VAN MELLO                                                                        Eric DANEELS
Zaakvoerder Support Director                                                         Voormalig Managing Director.