HISTORIEK

ERGOTEAM werd in opgericht op 01-09-1996. Na jarenlange activiteit werd in 2014 besloten tot samenwerking met de QA-Group. Sinds 01-12-2014 bestaat ERGOTEAM Bvba - Training & Safety Services als nieuwe juridische entiteit.

De oorsprong van Ergoteam situeert zich in 1982 toen een aantal Nederlandstalige docenten verpleegkunde van het SHIPMB te Gent een opleiding “Manutention des Malades et des Handicapés” gingen volgen in Montignies sur Sambre, georganiseerd door de Nationale Vereniging ter Voorkoming van Arbeidsongevallen. (NVVA).

Philippe Demeyere, voormalig Directeur nursing van het UZ Gent, Eric Daneels, ex-directeur van Ergoteam in Gent, Benny Laenen, Directeur Hogeschool Antwerpen en Ed Van Der Eycken, hoofdverpleegkundige Stuyvenbergh ziekenhuis in Antwerpen, waren de drijvende krachten om in Vlaanderen de “methode Dotte” te promoten. In 1983 richtten zij een eerste 5 daagse cursus in te Gent in het toenmalige Stedelijk Hoger Instituut voor Paramedische Beroepen. Er namen 49 personen aan deel komende uit alle hoeken van Vlaanderen. De cursus werd geleid door Paul Dotte zelf, een Frans fysiotherapeut uit Montpellier, geassisteerd door Philippe Demeyere en Eric Daneels. Het hek was van de dam.

In de jaren daarop groeide de vraag naar opleidingen ter preventie van rugklachten in de verzorgingssector. Samen met NVVA (het huidige PREVENT) werd onder impuls van Boudewijn de Valensart Schoenmaeckers, toenmalig Algemeen Directeur van NVVA en Bertrand de Lophem van de dienst Vormingen NVVA beslist tot de oprichting van een autonome VZW. In december 1986 werd de nieuwe vereniging, genaamd SIFAM Benelux opgericht. (naar de naam van de Moederschool in Montpellier: Service Initiation et Formation Actives à la Manutention, kortweg SIFAM.)

Eric Daneels werd de eerste Voorzitter. In 1990 werd hij opgevolgd door Guy Roose, die verder de vereniging uitbouwde. Nationale en internationale samenwerkingsverbanden maakten van SIFAM Benelux een actief bedrijf op het gebied van voorkoming van spier- pees en botletsels.

In 1996 werd geopteerd voor een naamswijziging, ondermeer omdat SIFAM in Frankrijk een beschermde merknaam werd en ook om de vlag beter de lading te laten dekken. SIFAM Benelux werd omgedoopt tot ERGOTEAM. Ergo, het Griekse woord dat staat voor Arbeid, slaat op de activiteiten die enerzijds te maken hebben met Ergonomie en anderzijds met Ergomotriciteit (bewegen bij de arbeid). De stichters, tenvolle overtuigd dat dit niet het werk kan zijn van één man, maar wel van een ganse ploeg bekwame medewerkers, voegden er het “team” aan toe.

Na jarenlange succesvolle en kwalitatieve trainingen, was het geheel aan een opfrissing toe, maar ook aan actualisering van de trainingen, volledige facelift, vernieuwde en hedendaagse visie en een elektronisch communicatieplatform, aangepast aan de tijd.

Vandaag willen we ook actief zijn op de sociale media, en de toegankelijkheid naar allerhande administratieve elementen (waaronder attesten) via een uitgelezen informatioca systeem.

In een afzonderlijk item zullen we graag de filosofie en methodiek toelichten. (zie “Visie Missie”)