Nieuwe vragenbank

Op basis van deze herwerkte ETT een nieuwe vragenbank ontwikkeld. Tijdens de ontwikkelingsperiode (2016 en voorjaar 2017) werd bij opleiders en kandidaten de nieuwe aanpak en  de nieuwe vraagvormen uitgetest. Op basis van deze testen en enquêtes werd de nieuwe vragenbank aangepast.

Enerzijds worden aan de kandidaten meer mogelijkheden geboden door gebruik van beeld materiaal, maar anderzijds worden de vragen complexer doordat meer antwoordmogelijkheden gebruikt worden en kans om het juiste antwoord  te gokken sterk verminderd is. Anderzijds moeten de kandidaten  beter voorbereid worden op de toepassingsgerichte vragen en dienen de opleiders hun opleiding aan te passen.

In Nederland wordt de nieuwe vragenbank reeds sedert 1 september 2017 gebruikt zodat  op basis van deze ervaringen verdere optimalisering mogelijk is.

 

Voorbeeldvragen

In de VCA-examens die vanaf 1 september 2017 (Nederland) en vanaf 1 januari 2018 (België) zullen worden afgenomen, komen vraagvormen voor die in de huidige examens nog niet voorkomen:

 

De meervoudig-antwoordvraag

De kandidaat moet uit 4, 5, of 6 alternatieven meerdere juiste antwoorden selecteren.

De matrixvraag

De kandidaat moet voor 3 of 4 beweringen per bewering aangeven of deze juist is of onjuist.

De koppel- of matchingsvraag

De kandidaat moet 3 of 4 elementen koppelen aan het juiste begrip.

Gebruik de juiste gelaatsbescherming bij de volgende werkzaamheden.

1.     Boren

2.     Slijpen in beton                                       

3.     MIG-lassen

4.     Werken met chloor

5.     Autogeen lassen 

 

De rangschikvraag 

De kandidaat moet 3 of 4 elementen in de juiste volgorde zetten

Vragen met situatieschets in de afbeelding 

In de nieuwe examens VCA wordt meer gewerkt met tekstarme items. Dat houdt in dat afbeeldingen een deel van de tekst vervangen. Deze afbeeldingen zijn ontwikkeld door een illustrator en helpen de kandidaat met het begrijpen van de situatie.  

Proefexamen

Via een proefexamen op de website kunnen lesgever en kandidaten kennis maken met de nieuwe examens : https://www.vcainfra.nl/vca-examens/proefexamens/

Bijkomende voordelen

Een bijkomend doel van de nieuwe opzet is dat slagen of zakken minder afhankelijk moet worden van iemands taalbeheersing. Het is een oud thema: mensen die prima inzicht hebben in veilig werken kunnen toch zakken, puur omdat hun (schriftelijke) taalbeheersing te wensen overlaat. Dat blijft echter lastig, óók als men naar verhouding meer op inzicht gaat toetsen. Er zullen altijd vragen blijven waarbij schriftelijke informatie onontbeerlijk is. Bijvoorbeeld een vraag over werkzaamheden in droge en hete omstandigheden. Dat laatste kun je niet tonen.

 Puur kennisgericht examineren heeft ook nog tot gevolg dat de 'examentrainingen' die opleiders hun cursisten geven nogal eens uitlopen op 'kennis stampen', zonder dat het inzicht hierdoor wordt vergroot. Als er overgegaan wordt op inzichtgericht examineren kunnen examentrainingen helemaal geen kwaad. Die brengen eerder aan het licht waar het bij de toepassing van kennis mis kan gaan.