VCA Examens : vragen  - types - talen - scores - opleiding


vanaf 2018 : alleen nog beeldschermexamens (CBT)

Nieuwe vragen

De VCA examens werden aangepast aan de nieuwe  eind-  en toetstermen met nieuwe  vragen. Het resultaat is een  nieuwe vragenbank. Langs  de ene  kant  zijn er nu meer  praktijkgerichte mogelijkheden door  het  gebruik  van  beeldmateriaal, maar  langs de andere kant worden  de vragen complexer doordat er meer antwoordmogelijkheden zijn. De kans om het juiste antwoord te  gokken,  is ook  sterk verminderd. 

Een bijkomend doel van de nieuwe opzet is dat slagen of zakken minder afhankelijk moet worden van iemands taalbeheersing. Het is een oud thema: mensen die prima inzicht hebben in veilig werken kunnen toch zakken, puur omdat hun (schriftelijke) taalbeheersing te wensen overlaat. Dat blijft echter lastig, óók als men naar verhouding meer op inzicht gaat toetsen. Er zullen altijd vragen blijven waarbij schriftelijke informatie onontbeerlijk is. Bijvoorbeeld een vraag over werkzaamheden in droge en hete omstandigheden. Dat laatste kun je niet tonen.

In de  VCA-examens die  vanaf  1 januari 2018  in België  zullen  worden  afgenomen, komen nieuwe  vraagvormen voor die in de huidige  examens nog niet voor- komen:

  • De meervoudig-antwoordvraag : De kandidaat moet  uit 4, 5, of 6 alternatieven meerdere juiste antwoorden selecteren.
  • De matrixvraag : De kandidaat moet  voor 3 of 4 beweringen per bewering aangeven of deze juist is of onjuist.
  • De rangschikvraag : De kandidaat moet  3 of 4 elementen in de juiste volgorde zetten.
  • De koppel- of matchingvraag :  De kandidaat moet  3 of 4 elementen uit het ‘rechter rijtje’ koppelen  aan het juiste begrip in het ‘linker rijtje’.
  • Vragen met situatieschets in een afbeelding : In de nieuwe  examens VCA wordt  meer  gewerkt  met  tekst- arme  vragen.  Dat houdt  in dat afbeeldingen een deel van de tekst  vervangen. Deze afbeeldingen zijn ontwikkeld door een illustrator  en helpen  de kandidaat met  het  begrijpen  van de situatie. 

Voorbeeld : proefexamen : doe de test 

 

Types examens

Regulier examen en voorleesexamen
Vanaf 1 januari 2018  zijn er geen papieren VCA-examens meer beschikbaar in België. De examens kunnen enkel nog online via computer worden  afgenomen.

Er zijn twee  types examens voor B-VCA:

  • Het reguliere gewone examen (max. 60 minuten)
  • Het voorleesexamen met ‘Readspeaker’ (max. 75 minuten)

Bij de aanmelding moet  men aangeven welk type examen men wil. Voor de examens VCA Basis zijn bijna alle standaardtalen beschikbaar als  voorleesexamen.
Het  voorlezen gebeurt  via ‘Readspeaker’ met  koptelefoon. Dit is een  applicatie waarmee de kandidaat alle tekst op het scherm voor kan laten lezen door op een  knop  te klikken.  De enige  standaardtalen waar  dit niet voor beschikbaar is, zijn Litouws  en Bulgaars.

Voor VOL en VIL is geen voorleesexamen mogelijk.

Talen

In de tabel  hieronder staan de talen  weergegeven waarin  het  examen kan worden  afgelegd. Het is mogelijk  om examens in nog andere talen  te laten vertalen maar  dit is enkel  op  aanvraag waarbij  een  inschatting wordt  ge- maakt van  de  levertijd  en  de  kosten. Er moet  rekening gehouden worden met een doorlooptijd van tenminste 30 dagen.

Scores

De cesuur (de score die nodig is om te slagen) wordt  vanaf  1 januari 2018 (België) aangepast. Om een diploma te behalen moet  een kandidaat onderstaande punten behalen:

  • Basis         26 punten of meer  van de 40
  • VOL           45 punten of meer  van de 70
  • VIL             45 punten of meer  van de 70

 De cesuur werd aangepast vanwege de nieuwe  vraagvormen die in de examens VCA voorkomen. Deze vraagvormen kennen een andere gokkans. Omdat  we rekening houden met  die gokkans werd de cesuur dus  aangepast.

 Bij enkele nieuwe vraagvormen wordt ook gewerkt met deelscores. Dat  is  het  geval  voor  de  meervoudig-antwoordvraag en  voor  de matrixvraag.

 Bij een   vraag   waarbij   4  juiste antwoorden gegeven kunnen worden,  kan  je 0,25  punten behalen per goed  antwoord. Die punten gaan er ook wel weer af bij een fout deelantwoord zonder dat je onder  nul kan gaan. Bij een vraag  met 3 juiste antwoordmogelijkheden is het 0,33 punten per antwoord, enz.

 Voor rangschik- of koppelvragen wordt niet met deelscores gewerkt, omdat daar  de onderlinge afhankelijkheid tussen de antwoorden heel hoog  is. Een fout in de volgorde van te nemen maatregelen of in het  ordenen van  een  procedure betekent automatisch nul punten op die vraag

 

Opleiding

        

Wie de VCA-criteria bekijkt, kan er niet omheen: opleidingen spelen een belangrijke rol. Alleen als alle betrokkenen, van hoog  tot laag, over de nodige kennis en  vaardigheden beschikken, is het  mogelijk  om  veiligheid  en  gezondheid op duurzame wijze te integreren in het  beleid  en de activiteiten. VCA voorziet verschillende types opleiding en legt eisen op voor de inhoud en voor de examens.

Operationele medewerkers en leidinggevenden: kennis over veiligheid en toepassen ervan

Alle operationele medewerkers en  leidinggevenden van  een  VCA-bedrijf moeten door een VCA-diploma aantonen dat ze over de vereiste veiligheidskennis beschikken. Voor de werknemers spreken we over ‘basisveiligheid’ (B-VCA) en bij de leidinggevenden gaat het om ‘veiligheid voor operationeel leidinggevenden’ (VOL-VCA). Het diploma is 10 jaar geldig en kan enkel behaald worden  door te slagen voor een  examen bij een  erkend examencentrum.

Wat houdt de  opleiding in?

De inhoud van de opleiding is gericht op het  verwerven van een  brede algemene kennis en  inzichten in veiligheid,  gezondheid en  welzijn  op  het werk en vooral hoe die kennis en inzichten toe te passen in bepaalde situaties. De cursisten krijgen informatie mee  over een  ruim aantal onderwerpen, bruikbaar in verschillende situaties.

Beschrijvende fiche van de opleiding bij ERGOTEAM: download hier

Is de  inhoud voor  leidinggevenden en medewerkers hetzelfde?

De inhoud van  de  cursus voor  leidinggevenden (2 dagen) is  uitgebreider dan  deze voor de medewerkers. Van leidinggevenden wordt immers verwacht dat ze toezicht kunnen houden op het  terrein en zorgen voor een  veilige uitvoering  van  het  werk.  De cursus is meer  doorgedreven dan de basiscursus (1 dag) en  bevat bijkomende informatie over  preventie-concepten, beleidsmatige aspecten en  wat  van leidinggevenden wordt verwacht.

Waar kan  de  opleiding gevolgd worden? Waar het examen?

Voor het  volgen  van  de  opleiding zijn er geen opgelegde spelregels. Dat wil zeggen dat  alles  mogelijk  is:  van  zelfstudie over  een  bedrijfsinterne opleiding door een expert tot een training in een opleidingscentrum zoals Ergoteam.

Er bestaat een officieel cursushandboek opgesteld door  de  VCA-beheersorganisatie in België.  Na de  opleiding moet  wel een examen afgelegd worden  via een  erkend examencentrum om het  VCA-diploma  te behalen.

Erkende VCA Examencentra