Het nieuwe VCA examen 2018

De grootste verandering is een verschuiving van toetsen op kennis naar toetsen op inzicht. Kennis wordt niet minder onmisbaar. Maar waar het in de praktijk om draait is de toepassing. De kandidaten krijgen daarom niet meer alleen multiplechoicevragen voorgelegd, maar ook vragen aan de hand van casussen: dit is de situatie, welke keuzes maak jij? Soms zijn dan meerdere antwoorden goed.

De 'eind- en toetstermen - ETT' (de beschrijving van datgene wat je moet beheersen) werden aan de nieuwe situatie aangepast. Professionals op test- en examengebied en inhoudelijk deskundigen hebben zich daarover gebogen. De bestaande ETT werden herschreven en herschikt, zonder de eigenlijke inhoud te wijzigen.

Herwerking eind- en toetstermen

De vele bestaande eind- en toetstermen werden vervangen door bredere, meer op inzicht gerichte omschrijvingen. "Puur op kennis toetsen werpt geen licht op iemands vermogen om in een gegeven situatie de juiste keuzes te maken. Bovendien brengt het toetsen op kennis met zich mee dat vragen al gauw een vrij hoog abstractieniveau kennen. In de nieuwe situatie kunnen wordt de kandidaat geconfronteerd met situaties waarin keuzes nodig zijn, waarbij ook gebruik gemaakt wordt van beeld, zoals foto's, animaties of graphics.

Bijvoorbeeld: het thema lichaamsbescherming. Er komt een bredere eindterm: 'kandidaat kan in een gegeven situatie de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen kiezen'. Om dat te toetsen wordt een werksituatie getoond met daarbij voorbeelden van PBM’s, waarvan er meerdere noodzakelijk zijn en meerdere niet. Dat is anders dan nu. Nu worden vragen gesteld als: welke PBM’s zijn er, welke eigenschappen hebben ze, et cetera.

Ander voorbeeld is de nieuwe eindterm. De kandidaat kan in een gegeven situatie de richtlijnen voor werkvergunningen toepassen. Om dat te toetsen wordt een situatie getoond waarbij achtergrondinformatie verstrekt wordt, bijvoorbeeld dat er stank optreedt. Wat moet je nu doen, is dan de vraag, in het licht van de vergunningsvoorwaarden. Tot nu toe werden vragen gesteld als: wat is het doel van een vergunning, hoe ziet de inhoud van een vergunning eruit, wat is het doel van een aanvullende vergunning, en zo verder.

De ETT zijn nu vrij beschikbaar op website van VCA-BeSaCC.

 

Op basis van de ontwikkeling van een toelichting op de nieuwe Eind- en Toetstermen (ETT) is een nieuw ETT-document beschikbaar gekomen. In het document VCA-ETT 2017-Opleiding met wijzigingen zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in kleur:

De rode opmerkingen zijn wijzigingen t.o.v. de versie VCA-ETT 2017-Opleiding die al op de website stond

De groene opmerkingen zijn toevoegingen aan de versie van de huidige ETT.

In het document VCA-ETT 2017-Opleiding zijn de wijzigingen doorgevoerd, maar niet aangegeven.

De vertalingen van het document met wijzigingen in Engels, Duits en Frans staan op de website van VCA Infra.

Tot slot zijn de toetsing matrijzen VCA-B, VCA-VOL en VIL-VCU, die vanaf 1 september 2017 (Nederland) en 1 januari 2018 (België) van kracht zijn, gepubliceerd. Er werd een overzichtelijke toelichting in boekvorm opgesteld die  te koop is. BeSaCC.

Nieuwcursus boek en proefexamens